Fietsrapport Aartselaar - 2018
Binnenwegen
Inhoud

Als fietser kan je vaak een binnenweg nemen waar het wegverkeer niet door kan en zo op een aangename manier recht op je doel afrijden.
Dit voordeel wordt vaak te niet gedaan als die weg slecht berijdbaar is of door allerhande passageproblemen, of simpelweg omdat je de binnenweg niet weet liggen ...
Meer info in het Fietsersbond Memorandum Gemeenteraadsverkiezingen 2018.

Binnenwegen definiëren wij als wegen en paden die quasi vrij zijn van autoverkeer (b.v. doorsteken, trage wegen, uitgezonderd plaatselijk verkeer, straten met een autoknip), maar wel ergens naartoe leiden, dus nuttig zijn voor meer gebruikers dan de bewoners van een enkele straat. We gaan ervan uit dat op deze binnenwegen mag gefietst worden.

Fietsersbond Azura vraagt al lang aandacht voor deze wegen met o.a. onze Binnenwegentochten en uitgave van de Slimmewegenkaart.

Het doel van deze studie is dubbel: enerzijds aan de wegbeheerder een beter onderhoud en heraanleg vragen waar het nodig is; anderzijds het gebruik van deze wegen promoten.
Daarbij geven we ook aan waar een extra doorsteek gewenst is.

In 2018 hebben wij de binnenwegen in Aartselaar, Aartselaar, Kontich en Mortsel gefotografeerd, gemeten en gescoord op veiligheid, comfort en onderhoud in vijf aspecten:
  1. Wegdek: berijdbaarheid en onderhoud van het materiaal, met problemen zoals putten, wortelopdruk, drempels, hol wegprofiel, losliggende takken en bladeren ...
  2. Breedte die netto berijdbaar is met passageproblemen door hagen, struiken, te veel paaltjes of andere afsluitingen
  3. Zichtbaarheid: scherpe bochten, verlichting ontbreekt, onveiligheidsgevoel, geen sociale controle
  4. Aansluitingen: sluipverkeer, geparkeerde auto’s, onverhoeds rijbaan oprijden, passageproblemen bij de aansluitng
  5. Correcte signalisatie (verkeersborden) en, indien nuttig, bewegwijzering “waarheen leidt deze weg”

Voor deze vijf aspecten gaven we elke binnenweg 0, 1 of 2 punten, om te komen tot een totaalscore op 10.

Naast de score, die afhangt van de zorgen door de wegbeheerder, beschrijven we voor elke weg de ligging, verdeeld in drie aspecten: bruikbaarheid, omrijfactor en aantrekkelijkheid.
Die aspecten worden niet gescoord, want ze liggen in principe vast, maar zijn wel goed om weten.

De kaart hieronder geeft een overzicht van alle binnenwegen.

Klik op een lijn om de details en score en de voornaamste aandachtspunten te zien.
De detailscore van elke binnenweg vind je in de tabel onder de kaart.Binnenwegen Aartselaar weergeven op een grotere kaart

Voor een volledige inventaris van de binnenwegen met alle details verwijzen we naar een afzonderlijke tabel. Je vindt daarin voor elke binnenweg de basisgegevens en de detailscores. Daarna de (niet gescoorde) aspecten bruikbaarheid, omrijfactor en aantrekkelijkheid. Rechts vind je meer duiding bij de scores. Onze prioriteiten zijn ingekleurd.

Een grondig overzicht van 20 binnenwegen vind je in dit document.

Met een aantal verbeteringen de laatste 6 jaren is de gemiddelde score gestegen van 4,6 naar 5,5 op 10. Toch hinkt Aartselaar nog achterop bij de buurgemeentes.
Tegen 2024 moet het, mits serieuze inzet van de gemeente, mogelijk zijn de 2018 scores van Edegem en Kontich (zijnde 6,0 resp. 6,1) te benaderen of zelfs te verbeteren!