Fietsrapport Aartselaar - 2018
Comfortmeting
Inhoud

"Meer mensen veilig op de fiets". Dit is de slogan van de Fietsersbond. Het is tevens de bekommernis van onze politici die beseffen dat de fiets een alternatief kan zijn voor de auto. Meer mensen op de fiets betekent dan ook minder auto’s op onze soms overvolle wegen.

Om meer mensen op de fiets te krijgen, kan je ze proberen te overtuigen met sensibiliseringsacties zoals "Met Belgerinkel naar de Winkel". Bedrijven kunnen fiscaal gestimuleerd worden om vergoedingen uit te betalen aan werknemers die met de fiets komen werken. Maar al die maatregelen hebben pas echt effect als het fietsen zelf niet alleen veilig maar ook aangenaam en comfortabel kan gebeuren. Vooral nodeloze oneffenheden in de weg worden door veel fietsers als ergerlijk ervaren.

In principe moet een fietspad minstens hetzelfde wegdekcomfort bieden als de rijbaan ernaast (Vademecum Fietsvoorzieningen). In de praktijk blijft dat echter vaak dode letter... Zie ook ons Fietsersbond Memorandum Gemeenteraadsverkiezingen 2018.

De discussies of een bepaalde oneffenheid aanvaardbaar is of niet, is soms een welles-nietes-spel. Sinds 2007 hebben we echter een instrument in handen om op objectieve manier het rijcomfort van een fietspad (en de rijweg) te meten: de comfortmeetfiets. Dit heeft er toe geleid dat er sinds 2011 een maximumwaarde bestaat voor oneffenheden op een nieuw aangelegd fietspad.

Het moment van de waarheid is nu aangebroken. Hier is het resultaat van de eerste audit in Aartselaar.

In eerste instantie werd een volledige inventaris opgesteld van de fietspaden in de gemeente.

Vervolgens werden alle fietspaden onderworpen aan de audit: Met de meetfiets werd het fietspad afgefietst met de meetfiets tegen een snelheid van 20 km/u, inclusief de randen aan de zijstraten, de opritten en alles wat een fietser zoal onder de wielen geschoven krijgt aan putdeksels e.d.m. De meetfiets registreert alle oneffenheden en berekent op het einde van het traject de gemiddelde waarde (standaard-deviatie). Dit getal wordt in een rekenblad omgerekend naar een score op 10. Gemiddeld scoort asfalt 8,2/10; cementbeton 6,5/10; tegels 5,6/10 en klinkers 5,3/10. De huidige minimumnorm voor nieuwe fietspaden komt overeen met 5,5/10.

Van alle geëvalueerde wegen wordt dan een totaalscore berekend in functie van de lengte van de verschillende opgemeten fietspaden. De totaalscore is dus het gewogen gemiddelde van alle fietspaden samen. Er is een onderscheid gemaakt tussen gemeentelijke en gewestelijke fietspaden.

De kaart hieronder geeft een overzicht van de geëvalueerde wegen.
- dunne lijn=éénrichtingsfietspad
- dikke lijn=tweerichtingsfietspad

- groen: score ≥ 7,5 op 10
- blauw: score tussen 5 - 7,4 op 10
- rood: score < 5 op 10


Kaart Comfortmeting Aartselaar weergeven op een grotere kaart.

De Kleistraat scoort dermate slecht, dat het eerder aangewezen is om op straat te fietsen. Het excuus is dat de Kleistraat opnieuw wordt aangelegd. Dit horen we al 6 jaren. Hopelijk is het dit jaar zover.

In Langlaarsteenweg hebben we een ander probleem. Bij elke nieuwbouw wordt het fietspad opengebroken voor nutsvoorzieningen. Nadien wordt het dichtgegooid. Dan is het lang wachten op het herstel in nieuw-staat. Dit moet sneller en beter kunnen. Het fietspad dat enkele jaren geleden nieuw werd aangelegd, wordt stilaan een lappendeken van (slechte) herstellingen.

In de Guido Gezellestraat en Helststraat hebben we mooie en goede fietspaden.

Langsheen N177(A12) hebben we geen scores gemeten aangezien het hier een gewestweg betreft, waarover de gemeente geen zeggenschap heeft. Tussen Langlaarsteenweg en Atomiumlaan (richting Antwerpen hebben we een goed, degelijk fietspad. Vanaf grens Reet (Pierstraat) tot Langlaarsteenweg is het fietspad ondermaats en op de meeste plaatsen ronduit gevaarlijk. Het fietspad ligt te kort bij de rijweg waar auto’s en bussen voorbijrazen. Het fietspad is niet verlicht ’s avonds en ’s nachts. De talrijke in- en uitritten van bedrijven en winkels brengen de fietser constant in gevaar. Het dubbelrichtingsfietspad is te smal (op de meeste plaatsen slechts 1,5m breed ipv 2,5m) én moet dan ook nog dienst doen als voetpad.