Fietsrapport Aartselaar - 2018
Fietsbeleid
Inhoud

Fietsers zijn als bijen: als je er veel ziet, is de omgeving gezond.

Een gemeente doet er goed aan om in te zetten op meer fietsers. Zo wordt de fiets de basis van een goed lokaal mobiliteitsbeleid. Je vindt er alles over in het Fietsersbond Memorandum Gemeenteraadsverkiezingen 2018.

Hoe zat het in de huidige legislatuur?
Wat zeiden het bestuursakkoord 2012-2018 en andere beleidsdocumenten over fietsbeleid, en wat is daarvan ook echt waargemaakt anno 2018?
Wordt er werk gemaakt van het gemeentelijk mobiliteitsplan?
Hoe communiceert de gemeente over zijn fietsbeleid?


Aan de hand van het bestuursakkoord 2012-2018 evalueren we in hoeverre de doelstellingen voor Aartselaar werden gerealiseerd tijdens deze periode.

groen: hebben aandacht gekregen. rood: zijn niet aan bod gekomen.

 1. AP64: meewerken aan initiatieven om autoverplaatsingen te verminderen (?)
 2. ACT02: enkelrichting maken van 1e deel Lindelei
 3. ACT03: aandringen bij de hogere overheid om het Masterplan A12 uit te voeren (in afwachting: veiliger maken van de kruispunten + werk maken van een groene golf)
 4. ACT04: meewerken aan de doortrekking van de N171 naar A12/N177
 5. ACT05: realisatie van een rond punt aan het kruispunt Pierstraat/Reetsestwg. onderzoeken
 6. ACT06: de doorstroming in en uit de wijken bespreken met de heropgewaardeerde wijkraden.
 7. ACT07: Meewerken aan initiatieven om autoverplaatsingen te verminderen: acties zoals Korte ritten, Autoluw Aartselaar, Car Free Day. Promoten van carpooling, openbaar vervoer, de fiets of te voet gaan.
 8. ACT08: het strooiplan bij winterweer evalueren en bijwerken.
 9. ACT09: een vrachtroutenetwerk uitwerken om zwaar verkeer uit het centrum te houden.
 10. ACT10: De Vlaamse verkeersbordendatabank up-to-date houden.
 11. ACT11: snelheidsinformatieborden plaatsen op de gemeentelijke hoofdwegen.
 12. ACT12: camera’s aankopen voor nummerplaatherkenning.
 13. AP02: promoten van het gebruik van andere vervoersmiddelen
 14. ACT13: deelnemen aan de campagne MIJN KORTE RITTEN
 15. ACT14: Jaarlijks deelnemen aan Autoluwe Zondag en Car Free Day.
 16. FIETSACT01: Een gemeentelijk mobiliteitsplan ontwikkelen met aandacht voor fietsers.
 17. FIETSACT02: Binnen het gemeentelijk mobiliteitsplan fietspaden voorzien op de hoofdwegen.
 18. FIETSACT03: Met de aanleg van fietssuggestiestroken starten.
 19. FIETSACT04: De trage wegen in de gemeente optimaal beschikbaar stellen voor gebruik.
 20. FIETSACT05: Werk maken van veilige fietsoversteekplaatsen.
 21. FIETSACT06: Werk maken van goede fietsenstallingen rond bushaltes.
 22. FIETSACT07: Veilige fietsenstallingen voorzien in de nabijheid van openbare gebouwen/ strategische plaatsen.
 23. FIETSACT08: Fietsen aantrekkelijk maken door informatievoorziening/bewegwijzering met reistijdvermelding.
 24. FIETSACT09: Rekening houden met de opkomst van de elektrische fiets bij de aanleg van fietsinfrastructuur.
 25. FIETSACT10: Bij de nieuwbouw van grote projecten wordt ook rekening gehouden met een fietsparkeernorm.
 26. FIETSACT11: Fietsersbond Aartselaar inspraak geven in het beleid door hen toe te voegen aan verkeerscel.
 27. FIETSACT12: Inwoners bewust maken van het belang van de fiets.
 28. FIETSACT13: De schoolfietsroutekaart updaten en bekend maken bij de Aartselaarse scholieren.Wat staat er in het plan?
Aanleg van veilige fiets- en wandelroutes
Inrichten van zone 30 omheen winkelcentrum en woonbuurten
Inrichten van fietssuggestie-stroken (waar fietspaden niet mogelijk zijn)
Verkeersrem-mende maatregelen rond scholen
Bestaande voetwegen heropend of onderhouden
Werd het uitgevoerd?
Solfhofdreef /
A Sanderslei = fietsstraat /
Dijkstraat
Uitgevoerd
Kapellestraat
Uitgevoerd
Reukenspad ondermaats uitgevoerd
Hoe wordt bewustmaking van bevolking geďntegreerd in het plan?
Niet in plan
Niet in plan
Niet in plan
Niet in plan
Niet in plan
Werd de bewustmaking uitgevoerd?


Er is veel ten goede veranderd in deze beleidsperiode. Van de 28 punten uit het Beleidsplan verkeersveiligheid Aartselaar 2014-2018 kan de Fietsersbond er 14 groen markeren. Een zevental voornemens zijn niet aan bod gekomen, hopelijk wordt daar volgende legislatuur werk van gemaakt. Hier zijn de belangrijkste verwezelijkingen nog eens op een rijtje:
 • Van het beleidsplan werden de verkeersremmende maatregelen aan de scholen uitgevoerd en werden enkele fietspaden heraangelegd. Aan de scholen werd een circulatieplan geďmplementeerd, wat de veiligheid aanzienlijk verhoogt.
 • De zone 30 km/u werd ingevoerd in woonkernen: centrum, kapellestraat en alle wijken.
 • Halverwege de Halfstraat werd een ‘knip’ aangebracht en daarmee is een einde gekomen aan de overlast van sluipverkeer tussen Pierstraat en N177
 • In de Groenenhoek werd eveneens een ‘knip’ aangebracht, tot grote tevredenheid van de omwonenden.
 • In enkele straten werd het bermparkeren ingevoerd. Dit heeft het averechts effect dat almaar meer mensen óveral op de stoep parkeren.
 • Een aantal fietspaden zijn veiliger gemaakt met flexibele paaltjes, waardoor fietsers beter afgeschermd worden van het autoverkeer.
 • Drie nieuwe trage wegen werden opengesteld.
 • De inrichting van degelijke fietsenstallingen heeft aanzienlijke vertraging opgelopen, maar een inhaalbeweging werd ondertussen beloofd.
 • Door toevoeging van Fietsersbond Aartselaar aan de verkeerscel zijn er voor de zachte weggebruiker een aantal positieve resultaten geboekt.
 • Een aantal fietsoversteekplaatsen zijn veiliger geworden door het aanbrengen van een opvallende rode coating en/of door plaatsen van verkeerslichten.