Fietsrapport Aartselaar - 2018
Fietsparkeren
Inhoud

Een fietser verwacht, net als een automobilist, aan zijn bestemming een veilige en comfortabele fietsparking. In een goede stalling kan een fiets op zijn minst met het kader aan een vast voorwerp bevestigd worden.

Een fietsparking hoort bij alle publiek toegankelijke bestemmingen met een eigen autoparking, niet alleen alle publieke instellingen maar ook bijvoorbeeld aan grote winkels en sportclubs. Daarbij zijn in winkelstraten verspreide kleinschalige fietsbeugels aangewezen. Waar langdurig gestald wordt (Openbaar Vervoer-haltes, avondscholen enz ...) moet de stalling overdekt en verlicht zijn.

Lees meer in het Fietsersbond Memorandum Gemeenteraadsverkiezingen 2018.

Fietsersbond afdelingen Aartselaar, Boechout, Edegem, Hove en Kontich deden al een screening van de fietsenstallingen in 2012 volgt de opvolging. Mortsel en Lint komen in 2018 met hun eerste screening.

Wij tonen hier alle publiek toegankelijke fietsenstallingen met foto en score op 10. Waar een stalling gewenst is maar ontbreekt, blijft de score 0.

De score wordt opgebouwd als volgt:

  • 1 punt voor ligging t.o.v. de bestemming: 1= ok, 0= te ver, slecht bereikbaar of onlogische ligging of overrijdbaar door auto’s of moeilijke passage te voet
  • 2 punten voor capaciteit: 2= ruim genoeg; 1= soms volzet; 0= vaak volzet (bij normaal gebruik)
  • 3 punten voor veiligheid: 3= prima, 2= goed, 1= matig, 0= slecht: betreft vooral het vastklinken van de fiets en sociale controle
  • 3 punten voor comfort: 3= prima, 2= goed, 1= matig, 0= slecht: steun aan de fiets, tussenruimte, overdekt en verlicht indien nodig
  • 1 punt voor onderhoud: 1= ok, 0= ophoping vuil, bladeren of vervormd of verroest ...

Het totaal geeft een score op 10, waarbij de veiligheid en comfort zwaar doorwegen. De betrouwbaarheid van deze score is plus-minus 1 is. Een score van 5/10 = ergens tussen 4 en 6, en dus niet zeker een geslaagde stalling. In de samenvatting zijn de goed scorende stallingen (6 of meer) tegenover de rest geplaatst.

Daarnaast tellen we het aantal beschikbare plaatsen per stalling, in THEORIE (bv aantal wielklemmen) en in PRAKTIJK: hoeveel fietsen kunnen er eigenlijk comfortabel staan. Het verschil tussen theorie en praktijk geeft een indicatie van de ontwerpkwaliteit.

De kaart hieronder geeft een overzicht van alle stallingen. Klik op een ikoon om de details en score te zien. De foto's in de beschrijving worden vergroot door erop te klikken.

Legende:
   Parking met score 7 of hoger: prima!    Parking met score lager dan 7: kan beter...    Ontbrekende parking


Fietsstallingen Aartselaar weergeven op een grotere kaart

Voor een volledige inventaris van de stallingen met alle details verwijzen we naar een afzonderlijke tabel .
Je vindt daarin per wijk alle fietsparkeerplaatsen met telkens de scores voor ligging, capaciteit, veiligheid, comfort, onderhoud en een totaal score.
Je vindt telkens ook wat duiding bij de scores. Onze prioriteiten zijn ingekleurd.

Aartselaar telt 113 fietsparkeerplaatsen waar theoretisch 889 fietsen kunnen geplaatst worden. In de praktijk zijn er dit 641.
De gemeente telt op haar grondgebied liefst 38 bushaltes, maar slechts aan de helft daarvan zijn er fietsvoorzieningen. Een zeer klein percentage daarvan kan als goed bestempeld worden. Eén degelijke fietsenstalling werd voorzien in de Kapellestraat, in samenwerking met De Lijn.
Daar waar er aan de bushaltes geen voorzieningen zijn is ‘wildparkeren’ van de fiets aan de orde: verankeren aan hekken en verkeerspalen, of bij gebrek daaraan gewoon op het voetpad (zie foto rechts) in de hoop dat bij terugkeer het vehikel er nog staat.
De wielklemmen, ook wel ‘velgenvreters’ genoemd, maken meer dan 90 % uit van de voorzieningen en komen zowel voor aan bushaltes als aan het gemeentelijk patrimonium en handelaars. Dit resulteert uiteraard in een ondermaatse score voor veiligheid en comfort.

Met een score van 2,4 op 10 (slechts 0,1 hoger dan 6 jaar geleden!) is een inhaalbeweging dus meer dan noodzakelijk.
Vooreerst dienen er aan alle bushalten voldoende veilige fietsparkeerbeugels te worden voorzien. Aansluitend moeten op andere publieke plaatsen de honderden velgenvreters stelselmatig worden vervangen door veilige fietsparkeerbeugels.
Een verbetering van de score met minstens 100% tegen 2024 (tot 5 op 10) is met een beetje goede wil haalbaar.

Thuisparkeren
Deze studie omvat alle publieke bestemmingen, maar veel inwoners van Aartselaar hebben het thuis ook moeilijk om hun fiets goed te parkeren. Daarom willen we ook de aandacht vestigen op buurtstallingen, voortuinstallingen en de desbetreffende bouwvoorschriften.

Opvolging
De gemeente zou enerzijds zelf het goede voorbeeld moeten geven en anderzijds de handelaars en andere uitbaters dienen aan te sporen tot het plaatsen van aantrekkelijke fietsenstallingen. Door mooie, veilige en comfortabele fietsparkings te voorzien, worden inwoners aangemoedigd met de fiets te gaan winkelen, sporten, ontspannen… . Ook hier stelt Fietsersbond Aartselaar graag haar expertise ter beschikking van de gemeente.

Documentatie