Fietsrapport Aartselaar - 2018
Knelpunten
Inhoud
Verkeers(on)veiligheid is één van de belangrijkste redenen om de fiets te laten staan.
Meer veiligheid zorgt voor meer fietsers. Een traject waar fietsers zich niet veilig voelen, of waar het comfort zodanig slecht is dat fietsers het mijden, wordt een knelpunt.
Lees verder in het Fietsersbond Memorandum Gemeenteraadsverkiezingen 2018.
Algemeen kan men stellen dat er onvoldoende aandacht besteed wordt aan de zachte weggebruiker

FBA-Knelpunten weergeven op een grotere kaart
Een overzicht van alle 20 knelpunten vindt u hier.
Bovenstaande 20 knelpunten worden beschouwd als een ‘ernstige tekortkoming’ op het vlak van verkeersveiligheid. Dringende maatregelen zijn dus noodzakelijk.