Fietsrapport AZURA - 2024
Fietsrapport AZURA (Antwerpse Zuid Rand)

Wat is anno 2024 de toestand van de fietsinfrastructuur en het fietsbeleid in de AZURA-gemeenten?

Deze "bompa" van Smok kom je tegen langs een doorsteekje in de Zuidrand.
Op de fiets beleef je de buurt helemaal van binnenuit.

Maar ... zijn we goed bezig? Wat beleeft zo'n bompa als hij rondfietst? Is dat binnenweggetje wel deftig berijdbaar? Hoe is de staat van de fietspaden? Zijn de kruispunten veilig? Bots je niet tegen paaltjes? Kan je die fiets veilig en comfortabel parkeren aan je bestemming?

Boechout Edegem Hove Hove Hove Boechout Boechout Boechout"" Edegem Kontich Aartselaar

Op deze vragen zoeken Fietsersbond afdelingen Aartselaar, Boechout, Edegem, Hove, Kontich en Lint een duidelijk antwoord in: Fietsrapport AZURA (Antwerpse ZuidRand).
Wij analyseren de fietsinfrastructuur volledig, met alle details, op het terrein.
Fietspaden, fietsroutes, fietsenstallingen, binnenwegen, paaltjes krijgen een beoordeling met foto vanuit de bruikbaarheid als fietser. We bespreken het fietsbeleid van de gemeente en beschrijven de knelpunten voor fietsveiligheid. Dat alles doen we op het einde van elke legislatuur: 2012, 2018 en 2024.

Dit dossier fungeert als basis voor het nieuwe gemeentebestuur om een fietsvriendelijk beleid uit te bouwen.

Let op: De VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde) publiceerde fietsrapporten voor de meeste Vlaamse gemeenten gebaseerd op een publieksbevraging, i.s.m. de Vlaamse overheid en het Nieuwsblad: www.fietsgemeente.be/fietsrapporten. Ons fietsrapport is gebaseerd op eigen onderzoek op het terrein zelf: een wereld van verschil!

Luiken

Fietsrapport Azura 2024 bestaat uit zes luiken:

  1. Fietsbeleid 2019-2024: hoe wij het ervaren als fietser ( Aartselaar, Boechout, Edegem )
  2. Comfortmeting trillingsfactor, breedte en buffer van fietspaden en fietsroutes ( Aartselaar, Boechout, Edegem, Hove, Kontich)
  3. Fietsparkeren analyse van alle publiek toegankelijke fietsenstallingen, en waar ze ontbreken ( Aartselaar, Boechout, Edegem, Hove, Kontich, Lint)
  4. Knelpunten wat zijn de prioriteiten voor fietsveiligheid ( Edegem, Hove, Kontich )
  5. Binnenwegen analyse van berijdbaarheid van doorsteken, trage wegen en straten met een autoknip ( Aartselaar, Edegem, Kontich, Lint)
  6. Paaltjes en andere obstakels op fietspaden, fietsroutes en binnenwegen ( Aartselaar, Edegem, Kontich, Lint) )
Structuur

Het volledige Fietsrapport staat online, open voor iedereen!

De samenvatting en vergelijking tussen de Azura-gemeenten werd voorgesteld op ons persmoment: woensdag 22 mei 2024, 11u:30, Forum, Edegem.
Dit resulteerde in artikelen in onder andere Gazet van Antwerpen en Het Laatste Nieuws.

Binnenkort wordt het rapport in elke gemeente in detail gepresenteerd.