Fietsrapport Boechout/Vremde - 2018
Comfortmeting
Inhoud

"Meer mensen veilig op de fiets". Dit is de slogan van de Fietsersbond.
Het is tevens de bekommernis van onze politici die beseffen dat de fiets een alternatief kan zijn voor de auto.
Meer mensen op de fiets betekent dan ook minder auto’s op onze soms overvolle wegen.

Om meer mensen op de fiets te krijgen, kan je ze proberen te overtuigen met sensibiliseringsacties zoals "Met Belgerinkel naar de Winkel".
Bedrijven kunnen fiscaal gestimuleerd worden om vergoedingen uit te betalen aan werknemers die met de fiets komen werken.
Maar al die maatregelen hebben pas echt effect als het fietsen zelf niet alleen veilig maar ook aangenaam en comfortabel kan gebeuren.
Vooral nodeloze oneffenheden in de weg worden door veel fietsers als ergerlijk ervaren.

In principe moet een fietspad minstens hetzelfde wegdekcomfort bieden als de rijbaan ernaast (Vademecum Fietsvoorzieningen).
In de praktijk blijft dat echter vaak dode letter...

De discussies of een bepaalde oneffenheid aanvaardbaar is of niet, is soms een welles-nietes-spel.
Sinds 2007 hebben we echter een instrument in handen om op objectieve manier het rijcomfort van een fietspad (en de rijweg) te meten: de comfortmeetfiets.
Dit heeft er toe geleid dat er sinds 2011 een maximumwaarde bestaat voor oneffenheden op een nieuw aangelegd fietspad.

In Boechout hebben we in 2012 voor het eerst de comfortmeting uitgevoerd. In 2018 voor de tweede keer.

Lees meer in het Fietsersbond Memorandum Gemeenteraadsverkiezingen 2018, pagina's 3 tot 7.

In eerste instantie werd een volledige inventaris opgesteld van de fietspaden in de gemeente.

Vervolgens werden alle fietspaden onderworpen aan de audit:

  1. oneffenheden of trillingscomfort: Met de meetfiets werd het fietspad afgefietst met de meetfiets tegen een snelheid van 20 km/u, inclusief de randen aan de zijstraten, de opritten en alles wat een fietser zoal onder de wielen geschoven krijgt aan putdeksels e.d.m. De meetfiets registreert alle oneffenheden en berekent op het einde van het traject de gemiddelde waarde (standaard-deviatie). Dit getal wordt in een rekenblad omgerekend naar een score op 10. Gemiddeld scoort asfalt 8,2/10; cementbeton 6,5/10; tegels 5,6/10 en klinkers 5,3/10. De huidige minimumnorm voor nieuwe fietspaden komt overeen met 5,5/10.

  2. de breedte van het fietspad: Er zijn normen vastgelegd voor de minimumbreedte en aanbevolen breedte van fietspaden, naargelang of ze in één of in twee richtingen worden bereden. De minimumnorm levert een 7,5/10; de aanbevolen breedte een 10/10. Een cijfer onder de 7,5/10 is dus eigenlijk ondermaats.

  3. de buffer tussen fietspad en rijweg: Deze is afhankelijk van de snelheid van het autoverkeer naast het fietspad. Voor een enkelrichtingsfietspad bij 50 km/u krijgt een buffer van 25 cm een 5/10 en 50 cm een10/10. Voor een enkelrichtingsfietspad bij 70 km/h of dubbelrichtingsfietspad bij 50 km/u: moet de buffer resp. 50 cm en 100 cm zijn. Voor een dubbelrichtingsfietspad bij 70 km/h: verdient een buffer van 100 cm 5/10 en 200 cm 10/10.

Tevens werd opgetekend met welk materiaal het fietspad is aangelegd, of het een oud of nieuw fietspad betreft, enkel- of dubbelrichting, toegelaten snelheid autoverkeer, aanliggend of vrijliggend en het aantal fietspaden.

De gegevens zijn verzameld op een rekenblad waarmee de diverse scores worden berekend voor trillingscomfort, breedte en buffer.
De totaalscore is samengesteld uit 60 % rijcomfort, 20% breedte en 20% buffer.

Van alle geëvalueerde wegen wordt dan een totaalscore berekend in functie van de lengte van de verschillende opgemeten fietspaden.
De totaalscore is dus het gewogen gemiddelde van alle fietspaden samen. Er is een onderscheid gemaakt tussen gemeentelijke en gewestelijke fietspaden.

Zie overzicht hieronder, met de score van de fietspaden aangeduid.De tabel met alle metingen staat hier.

De totaalscore van de gemeentelijke fietspaden is op 6 jaar gestegen van 57% naar 64%. Een mooie stap vooruit.

De stijging komt vooral van nieuwe fietspaden. Deze halen een score van wel 90%, waarbij breedte en buffer respectievelijk 99% en 100% halen. Op vlak van trillingscomfort die voor 60% meetelt in het eindresultaat halen ze een score van 83%. Dit is in vergelijking met oudere fietspaden een heel mooi resultaat. De meetfietsen anno 2018 (van de provincie Antwerpen) zijn ook strenger geworden. Met de meetfiets van 2012 zou het trillingscomfort een score van 98% gehaald hebben. Een totaalscore van 90% voor de nieuwe fietspaden blijft alleszins een fantastisch goed resultaat. Dit komt doordat de nieuwe fietspaden voldoen aan alle richtlijnen uit het fietsvademecum en zijn aangelegd in asfalt. Goed gedaan!


Alexander Franckstraat oud en nieuw

Er zijn ook een aantal fietspaden die een stevige onderhoudsbeurt hebben gekregen. De Borsbeeksesteenweg die vorige keer veel minder scoorde dan de andere fietspaden heeft een grote stap vooruit gezet. Het resultaat is natuurlijk niet zo geweldig als bij de nieuwe fietspaden maar toch voldoende om aansluiting te vinden bij de andere oudere fietspaden. Ook de heraanleg van de klinkers in de Binnensteenweg heeft het trillingscomfort hier doen stijgen. Iets dat zeker ook zinvol zou zijn voor andere fietspaden zoals in de Gillgegomstraat en Lispersteenweg.


Borsbeeksesteenweg oud en nieuw

Het aantal km gemeentelijke fietspaden is licht gestegen, namelijk van 18,7 km naar 19,4 km (Een aantal ‘kleinere’ fietspaden in woonwijken is hierbij niet opgenomen). Deze stijging is niet veel gezien er nog een aantal belangrijke verbindingswegen zijn zonder fietspaden. We denken dan in de eerste plaats aan de Wommelgemsesteenweg, Broechemsesteenweg vanaf Don Bosco en De Weverstraat. Dit is dan ook het enige minpuntje. Of met ander woorden een werkpunt voor de volgende jaren.


Nieuw fietspad in de Groenstraat