Fietsrapport Edegem - 2018
Fietsbeleid Edegem 2013-2018

DoelveldstraatEen gemeente die is ingericht op maat van fietsers en voetgangers heeft alleen maar voordelen: efficiënt gebruik van beschikbare ruimte, meer leven op straat, meer sociale controle, meer verkeersveiligheid, een betere bereikbaarheid, properder lucht en een gevoelige verbetering van de algemene levenskwaliteit. Korte afstanden met een fijnmazig weefsel doen fietsen en wandelen. Een fietsgemeente is een aantrekkelijke gemeente.
Heeft het gemeentebestuur daaraan gewerkt in deze legislatuur 2013-2018?

 1. Mobiliteitsplan. Het nieuwe mobiliteitsplan is een prima werkinstrument. Natuurlijk is dat slechts een eerste stap. De realisatie van de mooie principes is waar het écht om gaat. Het enige minpunt is de Prins Boudewijnlaan en de Mechelsesteenweg waar de snelheid in de bebouwde kom op 70 blijft, wat de oversteekbaarheid problematisch maakt.

 2. Fietsnetwerk. Met uitzondering van de straten in het centrum (Doelveldstraat, Strijdersstraat, Hovestraat) zijn de hoofdstraten voorzien van fietspaden. Ze voldoen nog niet allemaal aan de normen van het vademecum. De andere straten met weinig verkeer zijn meestal wel goede alternatieven, behalve tijdens de spitsuren (en die duren steeds langer). Wanneer de hoofdstraten dichtslibben, worden de woonstraten als alternatieve doorgangswegen misbruikt, waardoor fietsen er onveilig en onaangenaam wordt, zeker voor kinderen, de leefbaarheid voor de bewoners in het gedrang komt. Hier moet dringend paal en perk aan worden gesteld.
  De Edegemsestraat in Mortsel wordt heraangelegd, maar op de aansluitende Oude Godstraat in Edegem blijft de toestand abominabel. Het oplapwerk hier en daar verandert daar weinig aan. De Doornstraat ligt ver uit het centrum en wordt vergeten. Ook hier moet het fietspad nog conform worden aangelegd. De oversteekplaats aan het Geitepad is gevaarlijk en moet verbeterd worden.

 3. 30/50/70 principe. Er is nog werk om de fietspaden conform het 30/50/70 principe te maken.

 4. Zone 30. Er zijn veel woonstraten waar autoverkeer nog 50 km/u mag rijden. Die zouden volgens het mobiliteitsplan zone 30 moeten worden, maar op dat vlak is nog een lange weg te gaan. Zone 30 vergt vaak een andere aanleg. Niet alle straten kunnen tegelijk worden heraangelegd. Toch kunnen met tijdelijke proefopstellingen snelheidsremmende ingrepen worden aangebracht waar dat nodig zou blijken. Ook het knippen van straten zou in een aantal gevallen de fietsvriendelijkheid en leefbaarheid ten goede komen.

 5. Fietsstraten. Edegem heeft nog geen enkele fietsstraat. Er zijn verschillende straten met veel fietsverkeer, zonder doorgaand autoverkeer die hiervoor in aanmerking komen. Het gemeentebestuur neemt hiervoor nog geen initiatieven.

 6. Infrastructuur voor de toekomst. De recente infrastructuur voldoet aan de normen van het oude vademecum. Het fietsverkeer neemt echter jaar na jaar toe, waardoor deze normen nu al achterhaald zijn. Geen enkel fietspad is “voor de toekomst” gedimensioneerd.

 7. Kruispunten. Er zijn geen conflictvrije kruispunten in Edegem. Fietsers krijgen gelijktijdig groen met auto’s die afslaan, met twee uitzonderingen voor links afslaand autoverkeer van de Prins Boudewijnlaan naar de Drie Eikenstraat en van de Mechelsesteenweg naar de Hovestraat.

 8. Comfortabele fietspaden. Edegem heeft nog geen fietspaden in asfalt. Bij de heraanleg van de Drie Eikenstraat is wel voorzien in een fietspad in asfalt.

 9. Paaltjes en andere obstakels voor fietsers. Na onze actie op de jaarmarkt van 2016 werden een aantal gevaarlijke en nutteloze paaltjes in Edegem verwijderd of veiliger geplaatst. Er is echter nog veel werk voor alles conform de paaltjeswijzer in het vademedcum zal zijn.

 10. Onderhoud van fietspaden en winterplan. Het winterplan werkt behoorlijk. Het onderhoudsplan is echter voor verbetering vatbaar. Vaak worden onderhoudswerken pas uitgevoerd nadat er klachten worden gemeld. Groenonderhoud moet elk jaar gebeuren en moet dus tijdig worden ingepland. Het toestand van de fietspaden zou jaarlijks moeten gekeurd worden. Waar nodig moeten herstellingen worden uitgevoerd.

 11. Verlichting. Alle fietspaden zijn redelijk goed verlicht.

 12. Fietsbewegwijzering. Wegwijzers voor fietsers zijn er enkel in de wijk Buizegem.

 13. Vrachtverkeer. Vrachtwagens zijn enkel op de gewestwegen met fietspaden toegelaten. Er is echter weinig controle op de naleving.

 14. Wegenwerken. Bij de werken aan de Drie Eikenstraat is een goed aangeduide omleiding voor fietsers voorzien. Er is echter nagelaten om de goede staat voor fietsers te controleren, zodat er na de ingebruikname nog snel verbeteringswerken moesten gebeuren.

 15. Fietsparkeervoorzieningen. Edegem doet inspanningen om veilig en comfortabel fietsparkeren mogelijk te maken. Meer info in ons fietsrapport, luik fietsparkeren.

 16. Inspraak. De Fietsersbond zetelt in de mobiliteitscel, maar niet in de GBC. Het fietsrapport van de Fietsersbond wordt te weinig gebruikt om een beleid uit te stippelen en om de fietsvriendelijkheid te verhogen. Wanneer er iets wordt verbeterd, vragen we om steeds feedback te krijgen, zodat we het rapport up-to-date kunnen houden. We vragen om elke verkeerstechnische ingreep zoals de heraanleg van straten en pleinen aan een fietstoets te onderwerpen.

 17. Snelheid. Controles gebeuren, maar de pakkans is veel te klein. Het overgrote deel van de overtredingen wordt niet opgemerkt, waardoor automobilisten erg nonchalant met de wegcode omgaan. Vooral in schoolomgevingen wordt de wegcode dagelijks met voeten getreden. Van ouders zou men mogen verwachten dat ze zich aan de regels houden. Van de politie dat ze toeziet op de naleving van die regels. Verkeerseducatie begint bij het goede voorbeeld.
  Ongevallenregistratie is zoals in heel België erg ondermaats. Bovendien wordt weinig of geen informatie gegeven over ongevallen die wel geregistreerd zijn.
  De politie voert geregeld metingen uit om na te gaan hoe vaak snelheidsovertredingen worden begaan. De resultaten van zulke metingen worden nooit gecommuniceerd. Het enige wat we vernemen is dat het 85-percentiel onder de grenswaarde ligt. Wat niets zegt over de 15% van de automobilisten die net het problematisch gedrag vertonen.

 18. Antidiefstalbeleid. De gemeente plaatst diefstalveilige fietsenstallingen op strategische plaatsen verspreid in de gemeente. De gemeente biedt gratis fietslabeling aan. Er wordt bovendien gewerkt aan een regeling met gratis deelfietsen voor wie zijn fiets is gestolen.

 19. Scholen. De scholen werken aan fietseducatie. Toch is het moeilijk om autoverkeer ook maar iets aan banden te leggen. De gemeente wil schoolstraten realiseren, maar de autogebruikers willen compensaties die onbetaalbaar zijn.

 20. Gemeentepersoneel. Fietsen wordt gestimuleerd met fietsvergoeding