Fietsrapport Edegem - 2018
  
Fietsparkeren
Inhoud

Een fietser verwacht, net als een automobilist, aan zijn bestemming een veilige en comfortabele fietsparking. In een goede stalling kan een fiets op zijn minst met het kader aan een vast voorwerp bevestigd worden, en niet alleen het voorwiel laten inschuiven.

Een fietsparking hoort bij alle publiek toegankelijke bestemmingen met een eigen autoparking, niet alleen alle publieke instellingen maar ook bijvoorbeeld aan grote winkels en sportclubs. Daarbij zijn in winkelstraten verspreide kleinschalige fietsbeugels aangewezen. Waar langdurig gestald wordt (station, belangrijke OV-haltes, avondscholen enz ...) moet de stalling overdekt en verlicht zijn.

Lees ook "Een aantrekkelijke gemeente dankzij wervend fietsbeleid", het Fietsersbond Memorandum Gemeenteraadsverkiezingen 2018, blz 9 "Onze tips voor fietsparkeervoorzieningen".

Fietsersbond Azura doet screeningen van de fietsenstallingen sinds 2009. Wij presenteren hier de actuele toestand van najaar 2017.

Wij tonen hier alle publiek toegankelijke fietsenstallingen met foto en score op 10. Waar een stalling gewenst is maar ontbreekt, blijft de score 0.

De score wordt opgebouwd als volgt:

 • 1 punt voor ligging t.o.v. de bestemming: 1= ok, 0= te ver, slecht bereikbaar of onlogische ligging of overrijdbaar door auto’s of moeilijke passage te voet
 • 2 punten voor capaciteit: 2= ruim genoeg; 1= soms volzet; 0= vaak volzet (bij normaal gebruik)
 • 3 punten voor veiligheid: 3= prima, 2= goed, 1= matig, 0= slecht: betreft vooral het vastklinken van de fiets en sociale controle
 • 3 punten voor comfort: 3= prima, 2= goed, 1= matig, 0= slecht: steun aan de fiets, tussenruimte, overdekt en verlicht indien nodig
 • 1 punt voor onderhoud: 1= ok, 0= ophoping vuil, bladeren of vervormd of verroest ...

Het totaal geeft een score op 10, waarbij de veiligheid en comfort zwaar doorwegen.

Om 2 of 3 te behalen op veiligheid moet het mogelijk zijn om het kader van de fiets met een slot vast te leggen. Een klassieke wielklem behaalt dus maximaal 1 op 3 voor veiligheid.
Om 2 of 3 te behalen op comfort moet de stalling enerzijds voldoende steun bieden en anderzijds moet de tussenafstand minstens 40 cm bedragen (conform Stallingswijzer, uitgave VSP 2001).

Een score van 5/10 = ergens tussen 4 en 6, en dus niet zeker een geslaagde stalling. In de samenvatting zijn de goed scorende stallingen (7 of meer) tegenover de rest geplaatst.

Daarnaast tellen we het aantal beschikbare plaatsen per stalling, in THEORIE (bv aantal wielklemmen) en in PRAKTIJK: hoeveel fietsen kunnen er eigenlijk comfortabel staan. Het verschil tussen theorie en praktijk geeft een indicatie van de ontwerpkwaliteit.

Meer uitleg over ons scoresysteem vindt u hier.

De kaart hieronder geeft een overzicht van alle stallingen. Klik op een icoon om de details en score te zien. De foto's in de beschrijving worden vergroot door erop te klikken.

Legende:
   Parking met score 7 of hoger: prima!    Parking met score lager dan 7: kan beter...    Ontbrekende parking


Bekijk Fietsrapport Edegem - Fietsparkeren op een grotere kaart

Je vindt per wijk alle fietsparkeerplaatsen met telkens de scores voor ligging, capaciteit, veiligheid, comfort, onderhoud en een totaalscore. Je vindt telkens ook wat duiding bij de scores. Onze prioriteiten zijn ingekleurd.

We komen voor Edegem op 117 locaties, dat is 9 meer dan in 2012. In 2012 hadden we 22 plaatsen met een goede stalling (score minstens 7), en nu toch al 31. Op 36 plaatsen ontreekt er nog een stalling. Die plaatsen zijn met een nul meegerekend in de totaalscore, die voor Edegem is gestegen van 36% in 2012 naar 39%.
De specifieke scores zijn: ligging 61%, capaciteit 42%, veiligheid 38%, comfort 29% en onderhoud 45%. Zie tabel hieronder.
Wij hebben de indruk dat de gemeente wel degelijk inspanningen doet voor fietsparkeren op publieke plaatsen, al mag het nog veel meer zijn. Voor nieuwe stallingen wordt er nu duidelijk gekozen voor kwalitatieve systemen: Philips de Monteplein, Hazeschransstraat, Forum, Strijdersstraat.

Toch zouden wij graag een grote inhaaloperatie zien gebeuren waarbij de gemeente alle publieke stallingen met achterhaalde wielklemmen vervangt door goede leunbeugels. Er ontbreken nog stallingen aan buurtwinkelstraten en -pleinen, speelpleintjes en scholen (wachtende ouders).

Wat ons opvalt is het gebrek aan vooruitgang aan de “uitbatingen met parking”: de grote baanwinkels, sportclubs, enz. Daar blijft van enig comfort voor de parkerende fietser geen sprake. Zo’n winkel investeert zwaar in zijn autoparking, en voor de fietsers kwakt hij ergens een setje wielklemmen neer.
Gelukkig zijn er ook goede voorbeelden, die bewijzen dat het kan: Het Rekreatief (U10) en Fitopia Fitness (B03)!

Onze prioriteiten voor verbetering zijn:

 1. De winkelstraten in het centrum: Hovestraat (C06), Gemeenteplein (C08) en Strijdersstraat (C11, F11) : daar zijn verspreide, kleinschalige leunbeugels nodig.
 2. Sporthal De Willecom (C14): grote behoefte aan goede leunbeugels aan de voorkant.
 3. Postkantoor Drie Eikenstraat (F23): heeft geen echte fietsenstalling, terwijl er plaats genoeg is.
 4. De baanwinkels langs de Mechelsesteenweg: Fun (B06) Siesta (B07), Hubo (B08), Torfs en JBC (B16). Wij vragen, aandacht, ruimte en budget voor fietsvoorzieningen.
 5. Supermarkten: Carrefour Molenveld (M08): nu een verwarrende toestand; Carrefour Express Boniverlei (C28) is een superette met eigen parking, maar zonder enige fietsvoorziening.
 6. Voetbalstadion Jan Verbertlei (B11): de foto zegt genoeg ...

Thuisparkeren

Deze studie bekeek alle publieke bestemmingen, maar veel Edegemnaars hebben het thuis ook moeilijk om hun fiets goed te parkeren. Daarom vragen wij ook aandacht voor buurtstallingen, voortuinstallingen en bouwvoorschriften.

Opvolging

De gemeente moet, met de hulp van de Fietsersbond, enerzijds het goede voorbeeld geven en anderzijds de handelaars en andere uitbaters aansporen tot het plaatsen van aantrekkelijke fietsenstallingen. Door mooie, veilige en comfortabele fietsparkings te voorzien, worden mensen aangemoedigd om met de fiets te gaan winkelen, sporten, ontspannen ...

Er is de voorbije jaren maar weinig vooruitgang geboekt. Wij verwachten heel wat tandjes erbij!

Documentatie

Voor meer info kan u ons contacteren op fiets.edegem@gmail.com. Meldingen zijn altijd welkom.