Fietsrapport Edegem - 2024
Knelpunten

Het aantal fietsers groeit snel in Vlaanderen. Het aantal ongevallen met fietsers daalt niet, hoewel de kans op een ongeval per gereden km wel daalt. Verkeersveiligheid is voor veel mensen één van de belangrijkste redenen om de fiets te laten staan. Meer veiligheid zorgt voor meer fietsers. De knelpunten die we hier beschrijven zijn trajecten en punten waar fietsers zich (nog) niet veilig voelen.

Lees verder in het Memorandum voor de verkiezingen van 2024.

Sinds 2003 houdt Fietsersbond Edegem fietsknelpunten bij. Naast eigen ervaring krijgen we meldingen binnen via diverse kanalen: Jaarmarkten, email en sociale media, persoonlijke contacten. In dit luik brengen we enkel knelpunten die betrekking hebben op veiligheid. Voor fietspadcomfort, fietsparkeren en binnenwegen verwijzen we naar de specifieke luiken.

De tabel hieronder geeft het overzicht van de knelpunten.
Klik op de naam van het knelpunt om de fiche met details te lezen.

Bij elk punt hebben we het probleem kort omschreven en hebben we tevens een voorstel ter verbetering genoteerd.

 1. Prins Boudewijnlaan: uiterst gevaarlijk oversteken
 2. Centrum met Gemeenteplein, Doelveldstraat en Strijdersstraat (en deel Hovestraat na heraanleg): fietsers in verdrukking
 3. Conflictvrije lichtenregeling op kruispunten!
 4. Zone 30 in alle woonstraten! niet wachten op heraanleg!
 5. Fietsstraten R. Keldermansstraat, Buizegemlei, Ir Haesaertlaan, Ter Borchtlaan, Lourdeslaan: gemengd, maar fietsers in verdrukking zone 30, fietsstraat, autoluw, fietspad?
 6. Schoolstraten: Aangepaste fietsinfrastructuur zoals een schoolstraat, veilige oversteken en een autoluwe wijk kunnen de fietsveiligheid sterk verhogen. Dat overtuigt meer ouders om hun kinderen met de fiets naar school te laten gaan.
  Edegemse straten met basisscholen waar de invoering van een schoolstraten te overwegen valt zijn: Patronaatstraat, Jan Verbertlei, Baron de Celleslaan, Te Nijverdoncklaan, Renaat de Rudderlaan, Rogier Van der Weydenstraat.
 7. Hovestraat: gepland
 8. Boniverlei vaak conflicten met kruisend autoverkeer Buizegemlei; oversteekbaarheid aan Buizegemlei/Posdijk
 9. Doornstraat eilandje in midden = verbeterd aan Geitepad; zichtbaarheid vaak belemmerd door geparkeerde vrachtwagens; herinrichting met beter fietspad is gepland
 10. Wilrijkstraat (met o.a. oversteek Geitepad): plannen?

Kaart Fietsknelpunten Edegem weergeven op een grotere kaart.

De Fietsersbond Edegem verwacht van de gemeente dat zij de uitdaging aangaat om in de komende beleidsperiode de knelpunten weg te werken en de veiligheid van de fietsers te bevorderen. Natuurlijk kunnen niet alle problemen tegelijk opgelost worden, maar fietsveiligheid moet een absolute prioriteit blijven voor het gemeentebestuur. Wij willen daar graag permanent bij adviseren.

Stuur meldingen naar lokaalbestuur@edegem.be en zet ons in CC, zodat we mee kunnen opvolgen.

Voor meer info kan u ons contacteren op edegem@fietsersbond.be. Meldingen zijn altijd welkom.