Fietsrapport Hove - 2018
Binnenwegen, doorsteken en paaltjes

Met binnenwegen en doorsteken bedoelen we autovrije paden en wegen (niet altijd verhard), die voor fietsers aangenamer zijn en in vele gevallen een kortere weg betekenen. Vaak zijn ze belangrijk als onderdeel van veilige schoolfietsroutes. De meest bekende zijn de zogenaamde 'kerkwegen' die vaak eeuwenoud zijn. Spijtig genoeg zijn de laatste decennia vele van deze paden verdwenen door verkavelingen of andere bestemmingen.

Om het gemotoriseerd verkeer op deze doorsteken te weren maakt men vaak gebruik van paaltjes of andere obstakels. Door onoordeelkundige plaatsing en gebrekkige signalisatie, geven deze paaltjes regelmatig aanleiding tot 'eenzijdige fietsongevallen' (d.w.z. zonder dat er andere weggebruikers bij betrokken zijn).
In het donker, bij slechte weersomstandigheden, of bij het fietsen in groep, zijn ze dikwijls niet goed zichtbaar. Sommige van die obstakels betekenen voor mensen met een fietskar of een bakfiets echt een zware hindernis. Soms kunnen weggebruikers met een (elektrische) rolstoel of een driewieler door die obstakels deze binnenwegen niet gebruiken. Onderstaande foto illustreert wat we bedoelen.

omegabeugels

sneeuwruimenIn sommige gevallen zijn de paaltjes zelfs een hinderpaal voor de gemeentedienst bij het sneeuwruimen. Dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn, want daardoor wordt een (school)fietsroute gedeeltelijk onbruikbaar. Dat wordt door de foto rechts geïllustreerd.

Het is dus belangrijk om te bekijken of het plaatsen van paaltjes echt noodzakelijk is. In dat geval zijn er een aantal aandachtspunten.

  • Het plaatsen van een paaltje in de rijlijn van de fietser is uit den boze
  • De doorgangsbreedte tussen 2 paaltjes bedraagt 1,60 m
  • De paaltjes moeten voldoende zichtbaar zijn, ook ’s nachts
  • Rood-wit reflecterende paaltjes zijn aanbevolen
  • Een inleidende markering dient 15 meter voor de paaltjes te starten

De hoogte van de paaltjes dient beperkt te blijven tot maximaal 1 m zodat het stuur van de meeste fietsen het paaltje niet raakt.
In Hove zijn er nergens paaltjes te vinden die aan al die voorwaarden voldoen. Daar willen we begrip voor opbrengen, vermits deze voorwaarden vrij nieuw zijn. Met FB Hove willen we een inventaris maken van alle plaatsen waar zich paaltjes (of dergelijke) bevinden. Daarna willen we nagaan op welke plaatsen er het meest dringend aanpassingen moeten gebeuren. Met het gemeentebestuur willen dan overleggen op welke plaatsen en op welke termijn de eerste aanpassingen kunnen gebeuren.

 

g