Fietsrapport Hove - 2018
Fietsparkeren
Inhoud

Een fietser verwacht, net als een automobilist, aan zijn bestemming een veilige en comfortabele fietsparking. In een goede stalling kan een fiets op zijn minst met het kader aan een vast voorwerp bevestigd worden.

Een fietsparking hoort bij alle publiek toegankelijke bestemmingen met een eigen autoparking, niet alleen alle publieke instellingen maar ook bijvoorbeeld aan grote winkels en sportclubs. Daarbij zijn in winkelstraten verspreide kleinschalige fietsbeugels aangewezen.

Waar langdurig gestald wordt (Openbaar Vervoer-haltes, avondscholen enz ...) moet de stalling overdekt en verlicht zijn.

Lees meer in het Fietsersbond Memorandum Gemeenteraadsverkiezingen 2018.

Wij tonen hier alle publiek toegankelijke fietsenstallingen met foto en score op 10. Waar een stalling gewenst is maar ontbreekt, blijft de score 0.

De score wordt opgebouwd als volgt:

 • 1 punt voor ligging t.o.v. de bestemming: 1= ok, 0= te ver, slecht bereikbaar of onlogische ligging of overrijdbaar door auto’s of moeilijke passage te voet
 • 2 punten voor capaciteit: 2= ruim genoeg; 1= soms volzet; 0= vaak volzet (bij normaal gebruik)
 • 3 punten voor veiligheid: 3= prima, 2= goed, 1= matig, 0= slecht: betreft vooral het vastklinken van de fiets en sociale controle
 • 3 punten voor comfort: 3= prima, 2= goed, 1= matig, 0= slecht: steun aan de fiets, tussenruimte, overdekt en verlicht indien nodig
 • 1 punt voor onderhoud: 1= ok, 0= ophoping vuil, bladeren of vervormd of verroest ...

Het totaal geeft een score op 10, waarbij de veiligheid en comfort zwaar doorwegen. De betrouwbaarheid van deze score is plus-minus 1 is. Een score van 5/10 = ergens tussen 4 en 6, en dus niet zeker een geslaagde stalling. In de samenvatting zijn de goed scorende stallingen (7 of meer) tegenover de rest geplaatst.

Daarnaast tellen we het aantal beschikbare plaatsen per stalling, in THEORIE (bv aantal wielklemmen) en in PRAKTIJK: hoeveel fietsen kunnen er eigenlijk comfortabel staan. Het verschil tussen theorie en praktijk geeft een indicatie van de ontwerpkwaliteit.

De kaart hieronder geeft een overzicht van alle stallingen. Klik op een ikoon om de details en score te zien. De foto's in de beschrijving worden vergroot door erop te klikken.

Legende:
   Parking met score 7 of hoger: prima!    Parking met score lager dan 7: kan beter...    Ontbrekende parking


fietsparkeren Hove weergeven op een grotere kaart

Voor een volledige inventaris van de fietsparkeerplaatsen met alle details verwijzen we naar een afzonderlijke tabel. Je vindt daarin per wijk alle fietsparkeerplaatsen met telkens de scores voor ligging, capaciteit, veiligheid, comfort, onderhoud en een totaal score. Je vindt telkens ook wat duiding bij de scores.

We hebben voor Hove 36 locaties beschreven, daarvan hebben 15 plaatsen een fietsenstalling die voldoet, met een score van tenminste 7 op 10. Op verschillende plaatsen ontbreekt nog een fietsenstalling (score 0).

Met de heraanleg van de dorpskern heeft de gemeente een zeer goed inhaalmanoeuvre gedaan wat betreft de mogelijkheid tot fietsparkeren in het centrum.
Net als voor de automobilist werden parkeermogelijkheden voor de fietser voorzien.
De gekozen leunbeugels beantwoorden aan de vereisten die FB stelt. De eerste leunbeugels (Da Capo, Laureysplein, ...) werden te dicht bij elkaar geplaatst. Bij de verdere heraanleg van de Kapelstraat werd er opvolging gegeven aan de opmerkingen van FB Hove. Vanaf dan werd de minimumafstand van 1m gerespecteerd.

Door het plaatsen van de diverse kleinschalige sets beugels wordt de aantrekkelijkheid van het fietsgebruik verhoogd. De gemeente kan de middenstanders nu verzoeken om de fietsonvriendelijke wielklemmen te verwijderen.

Na uitvoering van alle werken moet verder nagegaan worden hoe de verplaatsings- en stallingsbehoefte van de fietsers zich profileert. Hier moet verder op ingespeeld worden met functioneel geplaatste lange leunbeugels, met voldoende tussenafstand (minstens 1m) en extra dwarssteun.

Ook vóór de aanvang van de werken was het fietsparkeren aan het station een probleem: vandalisme, diefstal, oude wielklemmen, plaatsgebrek... Aan de kant van de Kasteelstraat is de aanleg van parkeerplaatsen voor auto’s en fietsen gestart, Wij betreuren het dat bij de heraanleg van de dorpskern en de stationsbuurt, de gemeente en de spoorwegmaatschappij er niet in geslaagd zijn om tot een oplossing te komen voor een degelijke, comfortabele en diefstalveilige fietsstalling. Een gemiste kans!

Onze prioriteiten voor verbetering zijn:

 1. Bestaande wielklemmen vervangen door leunbeugels.
 2. Uitbreiden van kleine stallingssets met voldoende tussenafstand.
 3. Station : voldoende overdekte, fietsstallingen aan beide ingangen, met fietsdiefstalpreventie
 4. Sportclubs moeten gestimuleerd/ondersteund worden om conforme fietsstallingen te voorzien
 5. Aan de poort van basis- en kleuterscholen stallingen voorzien waar ouders hun kind opwachten.
 6. Bushaltes : (indien mogelijk overdekte) stallingen voorzien om verplaatsingen fiets-bus te stimuleren
 7. De gemeente moet een fietsparkeernorm uitwerken die alle gemeentediensten en private bouwheren verplicht om voldoende fietsenstallingen te voorzien in elke nieuwbouw
 8. Een vooraf goed aangekondigde fietsenstalling met toezicht bij eenmalige festiviteiten en evenementen in de gemeente zal veel mobiliteitsproblemen oplossen die dergelijke massa- activiteiten met zich meebrengen. Tegelijkertijd zal deze voorziening georganiseerde fietsdiefstal helpen voorkomen.

Opvolging:

Het gemeentebestuur moet een globaal fietsparkeerbeleid op stellen als integraal onderdeel van het algemeen parkeerplan en kwaliteitsvolle, diefstalbestendige en vandaalongevoelige fietsparkeervoorzieningen voorzien. Het Fietsersbond Memorandum Gemeenteraadsverkiezingen 2018 is hiervoor een goede leidraad.

Fietsersbond Hove blijft de actuele toestand permanent opvolgen, de tabellen en scores zullen bij elke verbetering aangepast worden.