Fietsrapport Hove - 2024
Fietsparkeren
Inhoud

Een fietser verwacht, net als een automobilist, aan zijn bestemming een veilige en comfortabele (fiets)parking. In een goede stalling kan een fiets op zijn minst met het kader aan een vast voorwerp bevestigd worden, en niet alleen het voorwiel laten inschuiven.

Een fietsparking hoort bij alle publiek toegankelijke bestemmingen met een eigen autoparking, niet alleen alle publieke instellingen maar ook bijvoorbeeld aan grote winkels en sportclubs. Daarbij zijn in winkelstraten verspreide kleinschalige fietsbeugels aangewezen. Waar langdurig gestald wordt (station, belangrijke OV-haltes, avondscholen enz ...) moet de stalling overdekt en verlicht zijn. Waar langdurig gestald wordt (Openbaar Vervoer-haltes, avondscholen enz ...) moet de stalling overdekt en verlicht zijn.

Lees meer in het Fietsersbond Memorandum voor de verkiezingen 2024.

Fietsersbond Azura heeft eerder screeningen van de fietsenstallingen uitgevoerd in 2012 en 2018. Wij presenteren hier de nieuwe toestand van begin 2024.

We tonen hier alle publiek toegankelijke fietsenstallingen met foto, en score op 10. Waar een stalling gewenst is maar ontbreekt, blijft de score 0.

De score wordt opgebouwd als volgt:

  • 1 punt voor ligging t.o.v. de bestemming: 1= ok, 0= te ver, slecht bereikbaar of onlogische ligging of overrijdbaar door auto's of moeilijke passage te voet
  • 2 punten voor capaciteit: 2= ruim genoeg; 1= soms volzet; 0= vaak volzet (bij normaal gebruik)
  • 3 punten voor veiligheid: 3= prima, 2= goed, 1= matig, 0= slecht: betreft vooral het vastklinken van de fiets en sociale controle
  • 3 punten voor comfort: 3= prima, 2= goed, 1= matig, 0= slecht: steun aan de fiets, tussenruimte, overdekt en verlicht indien nodig
  • 1 punt voor onderhoud: 1= ok, 0= ophoping vuil, bladeren of vervormd of verroest ...

Het totaal geeft een score op 10, waarbij veiligheid en comfort doorwegen.

Om het maximum te halen op veiligheid moet het mogelijk zijn om het kader van de fiets vast te klinken. Een klassieke wielklem behaalt maximaal 1 op 3 voor veiligheid. Ook sociale controle is essentieel.

Om het maximum te halen op comfort moet de stalling enerzijds voldoende steun bieden en anderzijds moet de afstand tussen de beugels minstens 100 cm bedragen (Vademecum Fietsvoorzieningen 2022 - Deel G Fietsparkeervoorzieningen).

Een score van 5/10 = ergens tussen 4 en 6, en dus niet zeker een geslaagde stalling. In de samenvatting zijn de goed scorende stallingen (7 of meer) tegenover de rest geplaatst.

Daarnaast tellen we het aantal beschikbare plaatsen per stalling, in THEORIE (bv aantal wielklemmen) en in PRAKTIJK: hoeveel fietsen kunnen er eigenlijk comfortabel staan. Het verschil tussen theorie en praktijk geeft een indicatie van de ontwerpkwaliteit.

De kaart hieronder geeft een overzicht van alle stallingen. Klik op een ikoon om de details en score te zien. De foto's in de beschrijving worden vergroot door erop te klikken.

Legende:
   Parking met score 7 of hoger: prima!    Parking met score lager dan 7: kan beter...    Ontbrekende parking


Fietsparkeren Hove weergeven op een grotere kaart

Voor een volledige inventaris van de fietsparkeerplaatsen met alle details verwijzen we naar een afzonderlijke tabel. Je vindt daarin per wijk alle fietsparkeerplaatsen met telkens de scores voor ligging, capaciteit, veiligheid, comfort, onderhoud en een totaal score. Je vindt telkens ook wat duiding bij de scores.

Algemeen

Het toegenomen fietsgebruik is voelbaar in Hove. Daarmee steeg ook de stallingsbehoefte. Onze gemeente speelde daarop in met meer en comfortabelere fietsenstallingen. Verschillende belangrijke gemeentelijke functies kregen deftige leunbeugels. We denken daarbij aan de sporthal en aan feestzaal Da Capo. Ook aan Frijthout plaatste de gemeente aangepaste fietsstallingen. Op diverse andere locaties koos de gemeente voor diverse kleinschalige sets van fietsbeugels die aan de vereisten voldoen. Bij eenmalige festiviteiten (vb zomerend, Hove feest) voorziet de gemeente een ruime fietsenstalling met nadarhekken.

We zien dus duidelijke progressie van het stallingsaanbod en de kwaliteit ervan binnen onze gemeente. Toch zien we in onze gemeente op verschillende plekken nog wielklemmen (Dienstencentrum, OCMW, Begraafplaats..), onbeschermde fietsen op voetpaden en een mismatch tussen aanbod en vraag. Het aanbod aan fietsenstallingen moet ook de evolutie volgen naar een grotere diversiteit aan fietsen (bakfietsen, …).

De mooie vooruitgang toont aan dat iedereen nu wel weet hoe een degelijke fietsenstalling eruit moet zien. De fietser stalt zijn fiets ook bewust veiliger door het verankeren en wielklemmen te mijden.

Uitbatingen met parking

In het winkelcentrum werden leunbeugels voorzien. Toch gebeurt het nog altijd dat er zomaar ergens een setje wielklemmen neergezet (Bar Eduard, Dreihoek, Tennis, 'tOf in Hove...). Het is de taak van de gemeente om toe te zien dat de nodige fietsparkeerplaatsen worden voorzien zoals is voorgeschreven het vademecum fietsparkeren. Overal waar autoparkeerplaatsen worden opgelegd, moet dat ook gebeuren voor fietsparkeerplaatsen.

Donkey Republic

De deelfietsen van Donkey Republic vormen sinds 2022 een meerwaarde voor fietsers in Hove. De capaciteit van de inleverlocaties moet opgevolgd worden zodat bestaande fietsstallingen niet overbelast worden (begin Mortselsesteenweg).