Fietsrapport Hove - 2018
Knelpunten

Deze lijst wil niet limitatief zijn en kan nog verder aangevuld worden.


Kruispunt fietsostrade met de Beekhoekstraat (de 'donderbrug')

Hove Donderbrug
De fietsostrade is in Hove de fietsroute met het grootst aantal fietsers per dag.
Daarom wordt dit kruispunt door velen als één van de belangrijkste (en gevaarlijkste) knelpunten in Hove beschouwd. Wie vanuit de Parklaan naar de Beekhoekstraat rijdt (zowel met de fiets als met de auto), heeft totaal geen zicht op mogelijk kruisende fietsers. Hier geldt voorrang van rechts. De vraag is of dit een zinvolle regeling is, gezien de verwarring die bestaat door het begrip 'fietsostrade'. Bovendien heeft men in de loop van 2016 in Mortsel een voorrangsregeling ingevoerd voor de fietsostrade op de kruispunten met de Dieseghemlei en de Deurnestraat.
Is het realistisch om te verwachten dat men over het hele traject van de fietsostrade voorrang voorziet voor de gebruikers van de fietsostrade?
Is een passerellebrug (parallel met de spoorweg) over de Beekhoekstraat technisch en financieel haalbaar? De provincie houdt (voorlopig?) die boot af omwille van het kostenplaatje.
Vanuit de provincie komt de suggestie om de as Parklaan/Beekhoekstraat te knippen door onder de spoorwegbrug paaltjes te plaatsen. Een goedkope oplossing met echter verstrekkende gevolgen voor de bereikbaarheid per auto van de omliggende straten.


Kapelstraat: overgang fietspad naar gemengd verkeer

Zowel door vele fietsers als door automobilisten wordt deze overgang als gevaarlijk ervaren.
 Hove Kapelstraat oud Oude situatie
De overgang van fietspad naar gemengd verkeer gebeurt te plots, zonder 'rugdekking'. (Zie Fietsvademecum hoofdstuk 3, blz. 16.)
Door de ingreep zoals op onderstaande foto te zien is, is de situatie een stuk duidelijker en veiliger geworden.

Hove Kapelstraat nieuw


Boechoutsesteenweg

Hove Boechoutsesteenweg
Hier bleef de oude situatie ongewijzigd. Jammer dat men niet dezelfde ingreep heeft gedaan als in de Kapelstraat (zie boven). De overgang van het fietspad naar gemengd verkeer gebeurt te bruusk en is gevaarlijk voor fietsers.


Spoorwegbrug Kapelstraat/Edegemsestraat

Hove Spporwegbrug
Een oud zeer! Fietsers en voetgangers moeten in beide richtingen een smalle strook delen. Bij de heraanleg van de oost-westas tijdens de vorige legislatuur had men graag dit probleem mee aangepakt. Dat was echter buiten Infrabel gerekend. Gevolg: de toestand bleef (en blijft) ongewijzigd en allicht nog voor vele jaren. Het gemeentebestuur kan slechts lijdzaam toezien en afwachten ...

Opmerking: men zou er goed aan doen om aan beide zijden van de spoorwegbrug de borden D7 te vervangen door het bord D10.

D10


Wouwstraat

Hove Wouwstraat
De Wouwstraat werd in 2016 heraangelegd. Asfalt voor de auto's en het fietspad... bleef onaangeroerd. Het is een aanliggend tweerichtingsfietspad. Volgens het Fietsvademecum uit den boze! Het is bovendien te smal en de kleine betonklinkers liggen zeer oneffen. Vooral het deel tussen de Leliestraat en de doorsteek naar De Ster is bijzonder gevaarlijk omwille van de geparkeerde auto's, dwars op het fietspad.

Hove Mortselsesteenweg


Mortselsesteenweg

Hove lintsesteenweg

Het fietspad tussen de Lambrechtslei en de Wouwstraat ligt er erbarmelijk bij. Het is alweer een aanliggend tweerichtingsfietspad met gebruik van betondalles. Het is bovendien veel te smal.
In ons Fietsrapport van 2012 (6 jaar geleden!) schreven we: "Hopelijk wordt bij de heraanleg het fietspad over het ganse traject aangepakt. Wij vragen bijzondere aandacht voor de breedte van het fietspad zelf en van de buffer met de rijweg. Wat ons betreft mag de Wouwstraat mee opgenomen worden.
Het verhaal van de Wouwstraat kennen we ondertussen.
Tijdens de gemeenteraad van mei 2016 deelde de burgemeester (op vraag van een oppositielid) mee dat de Mortselsesteenweg in 2016 zou aangepakt worden...


Lintsesteenweg

Hove Gellyncklaan

Het deel tussen de J. Coveliersstraat en de M. Vermeeschlaan werd recent heraangelegd (Zie hoofdstuk 'Comfortmeting'.)
Echter het grootste deel van het fietspad, van de M. Vermeeschlaan tot Lint, voldoet totaal niet aan de kwaliteitsnormen. In ons Fietsrapport van 2012 schreven we:
"...Het is te smal en is vooral gevaarlijk omwille van het ontbreken van een buffer, vooral op het gedeelte waar auto' 70 km/u. mogen rijden. Ook hier vragen we om dringend werk te maken van een veilig en comfortabel fietspad."
Dient nog gezegd dat de toestand van het fietspad 6 jaar later er niet beter op geworden is? 


J. F. Gellyncklaan
Is in hetzelfde bedje ziek.


Beekhoekstraat
Deze straat lijdt onder het sluipverkeer. Bovendien wordt er vaak te snel gereden. Niet ideaal voor een schoolomgeving (RP2)!


Vredestraat
Veel autoverkeer en vaak te snel. Niet echt comfortabel en veilig voor fietsers.


Eikenstraat/Dennelaan
Veel sluipverkeer van en naar de Meylweg in Kontich.

g