Fietsrapport Kontich - 2018
Comfortmeting
Inhoud
In principe moet een fietspad minstens hetzelfde wegdekcomfort bieden als de rijbaan ernaast (Vademecum Fietsvoorzieningen).
Maar in praktijk blijft dat vaak dode letter...

Sinds 2007 meet de Fietsersbond het comfort van fietspaden met de objectieve trillingsfactor.
Lees meer in het Fietsersbond Memorandum Gemeenteraadsverkiezingen 2018, pagina's 3 tot 7.

Edegem, Hove en Kontich waren bij de pilootgemeenten die in 2007 de eerste comfortmeting uitvoerden. Daar volgde in 2012 een tweede meting.

In 2015 heeft Fietsersbond nationaal een volledige audit uitgevoerd van alle fietspaden uit het Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk in samenwerking met en met de financi�le steun van de Provincie Antwerpen. Dit gebeurde met een nieuwe generatie meetfiets. De resultaten met de nieuwe meetfiets zijn iets slechter dan onze eigen metingen uitgevoerd in 2009 en 2012.

De meetfietser van Fietersbond nationaal heeft in maart 2018 de trillingen opgemeten op de nieuwe bovenlokale fietspaden (deel van fietspad in Ooststatiestraat) en ook de lokale fietspaden. De quotering voor breedte van fietspad en buffer werd niet aangepast.

De meetfiets geeft per stuk fietspad een trillingsgetal: van 5 (score 10/10) voor de allerbeste asfaltstroken tot 33 en meer (score 0/10) voor kasseien. Daartussen scoren gietbeton, klinkers, tegels en dalles. De staat van het wegdek is bepalend: verzakkingen en oneffenheden worden genadeloos geregistreerd.

Wiskundig is het trillingsgetal een standaard afwijking t.o.v. de hoogte van de trillingsmeter.

Voor de totaalscore van een fietspad noteren wij naast de trillingsfactor, die meetelt voor 60%, ook de breedte van het fietspad en de buffer met de rijbaan, die beide voor 20% meetellen. 

Als een fietspad voldoet aan de aanbevolen breedtes uit het vademecum dan krijgt het 10/10. Voldoet het aan de minimale breedte dan wordt dit 7,5/10.

De afstand wordt gemeten vanaf de rand van de goot tot aan de rand van het fietspad.

Indien er een doorlopend scheidend element aanwezig is, dan wordt de hoogte van dit element toegevoegd bij de breedte van de buffer. Dus als bij een haagje van 1 m hoog, wordt er een meter extra als buffer geteld. 

De breedte van een parkeervak mag toegevoegd worden aan de buffer indien er minstens 60 cm is tussen de rand van de geparkeerde auto's en het fietspad.

Er wordt ook rekening gehouden met de toegelaten snelheid van het autoverkeer. Hoe hoger de toegelaten snelheid, hoe meer buffer er immers nodig is. Een dubbelrichtingsfietspad mag niet aangrenzend en heeft dus een grotere buffer nodig.

Voor een enkelrichtingsfietspad bij 50 km/u krijgt een buffer van 25 cm een 5/10 en 50 cm een 10/10. Voor een enkelrichtingsfietspad bij 70 km/h of dubbelrichtingsfietspad bij 50 km/u: moet de buffer respectievelijk 50 cm en 100 cm zijn. Voor een dubbelrichtingsfietspad bij 70 km/h verdient een buffer van 100 cm 5/10 en van 200 cm 10/10.

Onderstaande kaart bevat de beoordeelde fietspaden en fietswegen. De groen gekleurde wegen halen minstens 7,5/10. De blauw gekleurde wegen halen minstens 5/10. De rode wegen halen een nog lagere score.

 
Fietscomfort weergeven op een grotere kaart

Onderstaande tabel geeft de resultaten weer voor de Kontichse fietspaden. De hyperlinks verwijzen naar een bijhorende knelpuntfiche.

De eerste tabel heeft betrekking op fietspaden langs gemeentewegen:

Identificatie fietstrac� (vb. straatnaam)

Gebruikt materiaal Oud / Nieuw  1/2 rich-ting Lengte trac�
(m)
Aan-liggend Vrij-liggend Breedte trac� (cm) Breedte buffer (cm) Snelheid verkeer (km/h) Score trillin-gen Score breedte fietspad Score breedte buffer Totale score fietspad
Edegemsesteenweg Helenaveldstraat - N171 asfalt N 2 267 V 320 130 50 8,0 10,0 10,0 8,8
Ooststatiestraat Kauwlei - N1 asfalt N 1 1.786 A 200 40 50 8,3 10,0 8,0 8,6
Pierstraat Van Uytsel - Reet asfalt N 2 1.244 V 180 160 50 8,7 5,5 10,0 8,3
Kauwlei   tegels 22/22   1 1.414 V 155 100 50 6,6 8,0 10,0 7,5
Oever   tegels 22/22 N 2 800 V 210 180 70 6,6 8,0 9,0 7,3
F. Maesstraat cementbeton N 2 884 V 190 180 70 6,7 6,5 9,0 7,1
de Villermontstraat asfalt N 2 260 V 190 80 50 6,9 6,5 8,0 7,0
Liersebaan / Mortelstuk tegels 22/22 N 2 285 A 230 45 50 7,2 9,0 4,5 7,0
Mouterij tegels 22/22 N 2 384 V 250 70 50 6,0 10,0 7,0 7,0
Keizershoek E19 - N171 asfalt N 1 1.600 A 150 20 70 8,4 7,5 2,0 6,9
Antwerpsesteenweg tegels 22/22 N 1 1.720 V 155 200 50 5,3 8,0 10,0 6,8
Duffelsesteenweg Mechelsestwg - N1 tegels 22/22 N 1 1.240 A 175 55 50 4,5 10,0 10,0 6,7
Pronkenbergstraat   tegels 22/22 N 2 936 V 240 80 50 5,0 9,5 8,0 6,5
F. Maesstraat tegels 22/22 N 2 309 A 220 75 50 5,4 8,5 7,5 6,4
Reepkenslei   tegels 22/22 N 1 1.026 V 110 200 50 6,2 3,5 10,0 6,4
Duffelshoek Holle Weg - Duffelsestwg tegels 22/22 N 1 427 V 145 50 50 4,5 7,0 10,0 6,1
Kruisschanslei tegels 22/22 N 1 908 A 132 40 30 5,6 7,5 8,0 6,1
Holle Weg Kapelstraat - Vekenveld tegels 22/22 N 2 220 A 200 20 50 5,9 7,5 2,0 5,5
Keizershoek Kruisschanslei - E19 tegels 22/22 N 1 2.116 A 120 70 50 3,8 4,5 10,0 5,2
Pierstraat Van Uytsel - St. Rita tegels 22/22   2 1.800 V 200 80 50 3,1 7,5 8,0 5,0
Groeningenlei N173 - E19 tegels 22/22 N 2 500 A 190 20 50 5,2 6,5 2,0 4,8
M. Geysemansstraat cementbeton O 2 976 V 150 165 70 4,3 2,5 8,3 4,7
Vredestraat tegels 22/22 O 1 43 V 140 100 50 2,2 6,5 10,0 4,6
Groeningenlei E19 - Aartselaar cementbeton O 2 1.288 V 170 170 70 3,2 4,5 8,5 4,5
Ooststatiestraat N1 - Hofstraat tegels 22/22 N 1 768 A 150 0 50 4,8 7,5 0,0 4,4
Duffelshoek Duffelsestwg - Holle Weg asfalt N 1 427 A 110 0 50 6,0 3,5 0,0 4,3
Duffelsesteenweg N1 - Duffel cementbeton O 2 2.200 V 160 105 70 4,1 3,5 5,3 4,2
Keizershoek Oever - N171 tegels 30/30 // cementbeton O 1 900 A 90 20 70 6,3 0,0 2,0 4,2
Ooststatiestraat Station - Kauwlei tegels 30/30 O 2 456 A 180 20 50 4,0 5,5 2,0 3,9
Edegemsesteenweg Helenaveldstraat - centrum tegels 30/30 O 2 440 A 180 20 50 2,5 5,5 2,0 3,0
Holle Weg Vekenveld - Duffelshoek klinkers 20/10 O 2 300 A 190 20 50 2,0 6,5 2,0 2,9
Groeningenlei N171 - N173 tegels 30/30 O 1 125 A 175 20 50 -0,6 10,0 4,0 2,4
Drabstraat N171 - Keizershoek tegels 30/30 O 2 250 A 180 20 50 1,3 5,5 2,0 2,3
Reepkenslei grint N 1 890 A 65 35 50 0,0 0,0 7,0 1,4
Doornstraat cementbeton O 1 1.000 A 90 80 70 -0,9 0,0 8,0 1,1
Totale lengte fietspaden / fietswegen (in meter)     30.189                
Totaalscores minimuminfrastructuur gemeentelijke fietspaden               5,0 6,0 7,2 5,7

De tweede tabel geeft de scores weer voor de fietspaden langs gewestwegen:

Identificatie fietstrac� (vb. straatnaam) Gebruikt materiaal Oud / Nieuw  1/2 rich-ting Lengte trac�
(m)
Aan-liggend  Vrij-liggend Breedte trac� (cm) Breedte buffer (cm) Snelheid verkeer (km/h) Score trillin-gen Score breedte fietspad Score breedte buffer Totale score fietspad
N171 St. Rita - Tuinwijk cementbeton N 2 600 V 250 300 70 8,3 10,0 10,0 9,0
N173 Groeningenlei - Tuinwijk cementbeton N 2 118 V 250 500 70 7,5 10,0 10,0 8,5
N171 de Villermontstraat - Edegem cementbeton N 2 510 V 250 300 70 6,1 10,0 10,0 7,7
N173 Groeningenlei - Edegem cementbeton N 1 1.800 V 200 300 70 6,1 10,0 10,0 7,7
N1 Duffelsestwg - Oude Baan cementbeton   1 4.000 V 170 300 70 4,9 9,5 10,0 6,8
N1 Antwerpsestwg - Hove klinker 20/10 N 1 830 V 130 250 70 4,7 5,5 10,0 5,9
N1 Duffelsestwg - Antwerpsestwg tegels 30/30 O 2 1.700 A 225 30 70 4,8 8,8 1,5 4,9
N171 Molenstraat - Transvaalstraat tegels 30/30 O 2 250 V 170 300 70 3,0 4,5 10,0 4,7
N1 Oude Baan - Rumst tegels 22/22 N 1 3.000 A 160 50 70 3,0 8,5 5,0 4,5
N171 kruispunt Keizershoek tegels 22/22 O 1 200 A 160 50 90 1,0 8,5 5,0 3,3
Totale lengte fietspaden (in meter)     13.008                
Totaalscore infrastructuur fietspaden langs gewestwegen               4,7 8,8 7,6 6,1

Tot slot volgt nu de tabel met de fietspaden die niet gelegen zijn naast een autoweg:

Identificatie fietstrac� (vb. straatnaam) Gebruikt
materiaal
Oud / Nieuw  1/2 rich-ting Lengte trac�
(m)
Aan-liggend  Vrij-liggend Breedte trac� (cm) Breedte buffer (cm) Snelheid verkeer (km/h) Score trillin-gen Score breedte fietspad Score breedte buffer Totale score fietspad
Fietsostrade richting Hove asfalt N 2 876   270     8,4 10,0   8,8
Fietswegen Kapellekesbos geasfalteerd asfalt   2 800   250     8,0 10,0   8,5
Fietsostrade richting Duffel asfalt/beton N 2 1.570   270     6,5 10,0   7,4
Oude Spoorwegberm St. Rita - Groeningenlei asfalt N 2 500   250     5,4 10,0   6,5
Bautersemstraat Beukendreef - Meylweg asfalt   2 450   300     5,0 10,0   6,3
Fietsweg Van Uytsel asfalt N 2 700   400     3,9 10,0   5,4
Fietsweg kasteel Groeninghe parallel met Groeningenlei grint - asfalt   2 550   250     3,2 10,0   4,9
Oude Spoorwegberm Kruisschanslei - Reepkenslei asfalt   2 500   250     2,6 10,0   4,4
Fietsweg kasteel Groeninghe haaks op Groeningenlei kasseien - asfalt   2 550   400     2,1 10,0   4,1
Oude Spoorwegberm Rubensstraat - Drabstraat asfalt   2 200   250     1,8 10,0   3,9
Oude Spoorwegberm Reepkenslei - N1 halfverharding N 2 200   150     3,4 2,5   3,2
Fietsweg Broekbosstraat halfverharding N 2 250   250     -0,3 10,0   2,3
Oude Spoorwegberm Drabstraat - Kruisschanslei halfverharding   2 300   120     2,9 0,0   2,2
Fietsweg Pannenbossen halfverharding   2 750   200     0,0 7,5   1,9
s Herenlei asfalt   2 150   150     1,4 2,5   1,7
Fietsweg Hof van Spruyt halfverharding N 2 350   150     1,1 2,5   1,4
Totale lengte fietspaden niet langs autowegen (in meter)     8.696                
Totaalscore infrastructuur niet langs autowegen               4,2 8,8   5,4

Bekijk ook ons rapport voor de binnenwegen.

Sinds 2012 werden er vijf fietspaden aangelegd. Voor de vernieuwing van het fietspad in Kruisschanslei en de aanleg van het fietspad in Mouterij werd er nog gekozen voor tegels van 22 cm op 22 cm. Voor de fietsostrade naar Duffel werd gekozen voor doorlopend beton. Voor het nieuwe fietspad in Keizershoek en het vernieuwen van het fietstpad in Ooststatiestraat (tussen Kauwlei en N1) werd er gekozen voor asfalt als verharding.

Bekijk de volledige resultaten in een pdf (eenvoudig afdrukbaar).

Volgende tabel bevat de belangrijkste resultaten:
  Score
comfort
Score
breedte
Score breedte buffer  Totale
quotering
Totale lengte
(m)
Totaalscore fietspaden langs gemeentewegen 5,0 6,0 7,2 5,7 30.189
Totaalscore fietspaden langs gewestwegen 4,7 8,8 7,6 6,1 13.008
Totaalscore fietspaden niet gelegen langs autoweg 4,4 8,8 n.v.t. 5,5 8.696
Totaalscore 4,8 7,2 6,1 5,7 51.893

De materiaalkeuze speelt een belangrijke rol. Doorlopende verhardingen (asfalt en voegloos beton) scoren het beste en vertonen ook minder verschillen tussen verschillende aannemers. Maar ook asfalt kan slecht aangelegd worden. De as Moorstraat/Rijkerooistraat haalt 3,3/10 als trillingsscore.

Nieuwe fietspaden worden vaak aangelegd met tegels van 22 cm breed. De kwaliteit is heel variabel. Het fietspad in de Duffelsesteenweg is goed ontworpen (geen goten en boordstenen aan kruispunten; correct legverband) maar veroorzaakt toch veel meer trillingen dan het fietspad in Mortelstuk.

We hebben ook enkele andere verhardingen opgemeten. De vlakke kasseien in de Molenstraat halen 0,24/10. De kasseien van de Reepkenslei halen -18,7/10 als trillingsscore.

nieuw asfalt of beton - trillingen: 5 => 8/10 nieuwe tegels 22 cm - trillingen: 13 => 6/10 oude tegels 30 cm - trillingen: 26 => 2,5/10
oude klinkers - trillingen: 26 => 2,5/10 nieuw grint - trillingen: 30 => 1/10 kasseien - trillingen: 75 => ?

De fietspaden langs gewestwegen zijn meestal voldoende breed. De resultaten voor buffer tot rijweg zijn iets minder goed. Na heraanleg van het fietspad in de Koningin Astridlaan, zullen beide resultaten beduidend stijgen.

Langs vele gemeentewegen liggen nog te smalle dubbelrichtingsfietspaden, vaak zelfs met onvoldoende buffer t.o.v. de rijweg. De fietspaden langs gemeentewegen haalden in 2012 maar nipt 5/10 voor breedte. De voorbije zes jaar is dit gestegen tot 6/10.