Fietsrapport Kontich - 2019
Knelpunten
Inhoud
Kontich heeft de voorbije jaren al vele investeringen uitgevoerd ten bate van de fietsers. Het meest opvallende is mogelijk de verdwijnpaal in de Ooststatiestraat. Deze zorgt ervoor dat de centrumstraten autoluwer zijn. Dit zorgt voor een aangenamere omgeving voor voetgangers en fietsers.

Er werden ook verschillende fietspaden vernieuwd. De nieuwste fietspaden (Keizershoek en Ooststatiestraat) werden in asfalt aangelegd.

De huidige knelpuntenlijst is gebaseerd op de oorspronkelijke knelpuntenlijst uit 2012. Sommige knelpunten zijn intussen opgelost en werden dus verwijderd. In de plaats daarvan hebben we enkele extra knelpunten toegevoegd.
 
 

Knelpunten Fietsersbond Kontich weergeven op een grotere kaart
 
 
Opsplitsing per thema:

Opsplitsing per wijk:

Voor de volgende knelpunten is een heraanleg lopende: kruising van Expresweg aan de Villermontstraat, ontbreken fietspaden in de Villermontstraat en slecht fietspad in Edegemsesteenweg.

Voor de volgende knelpunten is een heraanleg voorzien: Ooststatiestraat (Kauwlei-station) en slechte fietspaden in Koningin Astridlaan.
 

Uit een beperkte enquête kwam de volgende volgorde naar boven: ruimte voor fietser in de winkelstraten, sluipverkeer in Meylweg, kruising van Expresweg aan de Villermontstraat, Drabstraat en goten en boordstenen aan kruispunten.

Maar uiteraard zijn de andere knelpunten ook belangrijk. We beseffen echter ook dat het niet realistisch is om alle knelpunten in enkele jaren weg te werken. De bestuursperiode heeft oplossingen uitgewerkt voor Lintsesteenweg, Kruisschanslei en Keizershoek, is bezig met Edegemsesteenweg en de Villermontstraat en start hopelijk ook nog met het stuk Ooststatiestraat (tussen Kauwlei en station).

Er moeten per bestuursperiode meer knelpunten weggewerkt worden enkel en alleen om de huidige groei van het fietsverkeer te kunnen volgen. Willen we nog meer mensen overtuigen om minder de auto te nemen, zal men meer moeten investeren in fietsinfrastructuur en in het wegwerken van knelpunten voor de fietsers.