Fietsrapport Lint - 2018
10 Punten programma
Gemeenteraadsverkiezingen van 2018
 1. Mobiliteitsplan updaten en bijbehorende werkgroep mobiliteit opstarten
  • Bouw nieuwe wijken op vanuit fietsinfrastructuur
  • Vermijd de aanleg van bijkomende auto-infrastructuur
  • Denk toekomstgericht, maak fietspaden breed genoeg

 2. Bij heraanleg straten/fietspaden
  • Het STOP - Principe
  • Fietspaden in asfalt leggen

 3. Onderhoud fietspaden
  • Maak een onderhoudsplan voor fietspaden, het hele jaar door
  • Haal obstakels weg
  • Kuis fietspaden, ruim sneeuw, in samenspraak met andere gemeentes

 4. Bewegwijzering en markeringen
  • Let op: door de gladheid van de verf wordt de markering glad
  • Maak een bewegwijzering voor fietsen achter de kerk door
  • Zorg voor een bewegwijzering voor de Fiets-o-strade (Fabriekstraat)
  • Zorg bij werken dat de fietsers vlot en veilig kunnen passeren

 5. Zone 30 centrum
  • Controleer op onaangepaste snelheid
  • Controleer op stilstaan op het fietspad

 6. Maak oversteken veiliger bij:
  • Schoolstraat - Koning Albertstraat
  • Statiestraat aan parking kerk
  • Fabriekstraat aan fietsenstallingen naar AED-studio
  • Controleer de andere oversteken en pak ze desnoods aan. Laat fietsen door het park toe

 7. Op- en afritten fietspaden
  • Vermijd drempels

 8. Maak schoolomgevingen verkeersveilig door:
  • Fietsstraten of schoolstraten
  • Fietspooling
  • Educatie dode hoek, praktijkervaring, fietsexamen, .
  • Fietsenstalling voor kinderen en ouders

 9. Zorg voor degelijke fietsenstallingen:
  • Kon. Albertstraat (of zelfs elke hoofdstraat)
  • Op grote evenementen zoals Suikeren zondag, Jaarmarkt, meimarkt,
  • Pak de fietsendiefstallen aan het station aan
  • Maak degelijke fietsenstallingen conform vademecum fietsvoorzieningen
  • Maak van bepaalde parkeerplaatsen kort parkeren achter de kerk

 10. Laat fietskluizen of -trommels toe in:
  • Voortuinen, via RUP
  • Nieuwe wijken

Vragen: Freddy Bellis, fietsersbondlint@gmail.com - 0497 34 85 43

PS: Politici en gemeentepersoneel hebben een voorbeeldfunctie