Fietsrapport Mortsel
Binnenwegen
Inhoud

Als fietser kan je vaak een binnenweg nemen waar het bredere verkeer niet doorkan en zo op een aangename manier recht op je doel afrijden. Dit voordeel wordt vaak te niet gedaan als die weg slecht berijdbaar is of door allerhande passageproblemen, of simpelweg omdat je de binnenweg niet weet liggen ...

Binnenwegen definiŽren wij als wegen en paden die quasi vrij zijn van autoverkeer (b.v. doorsteken, trage wegen en straten met een autoknip), maar wel ergens naartoe leiden, dus nuttig zijn voor meer gebruikers dan de bewoners van een enkele straat. We gaan ervan uit dat op deze binnenwegen mag gefietst worden. Wandelwegen in parken zoals Fort IV zijn niet opgenomen in deze studie.

Fietsersbond Azura vraagt al lang aandacht voor deze wegen met o.a. onze Binnenwegentochten en uitgave van de Slimmewegenkaart.
Het doel van deze studie is dubbel: enerzijds aan de wegbeheerder een beter onderhoud en heraanleg vragen waar het nodig is; anderzijds het gebruik van deze wegen promoten.

Daarbij willen we een overleg met jullie om te overlopen waar een extra doorsteek gewenst is.

In 2012 hebben wij de binnenwegen in Aartselaar, Edegem, Kontich en Mortsel gefotografeerd, gemeten en gescoord op veiligheid, comfort en onderhoud in vijf aspecten:
 1. Wegdek: berijdbaarheid en onderhoud van het materiaal, met problemen zoals putten, wortelopdruk, drempels, hol wegprofiel, losliggende takken en bladeren ...
 2. Breedte die netto berijdbaar is met passageproblemen door hagen, struiken, te veel paaltjes of andere afsluitingen
 3. Zichtbaarheid: scherpe bochten, verlichting ontbreekt, onveiligheidsgevoel, geen sociale controle
 4. Aansluitingen: sluipverkeer, geparkeerde auto?s, onverhoeds rijbaan oprijden, passageproblemen bij de aansluitng
 5. Correcte signalisatie (verkeersborden) en, indien nuttig, bewegwijzering ?waarheen leidt deze weg?

Voor deze vijf aspecten gaven we elke binnenweg 0, 1 of 2 punten, om te komen tot een totaalscore op 10.

Naast de score, die afhangt van de zorgen door de wegbeheerder, beschrijven we voor elke weg de ligging, verdeeld in drie aspecten: bruikbaarheid, omrijfactor en aantrekkelijkheid.
Die aspecten worden niet gescoord, want ze liggen in principe vast, maar zijn wel goed om weten.


Binnenwegen weergeven op een grotere kaart

De volledige tabel met de binnenwegen en alle details vindt je hier.

Deze conclusie is gemaakt op basis van 10 bezochte binnenwegen. Het wegdekcomfort van de bestaande binnenwegen varieert van redelijk tot goed. De bruikbaarheid wordt soms beperkt slalomhekken.

Wij stellen voor dat er in de nabije toekomst zou gewerkt worden aan de volgende punten:

 • Aanleg van een binnenweg tussen Van Dijkstraat en Kapenbergstraat naast spoorlijn in verlengde van de andere binnenweg
 • Veilige aansluiting van binnenweg op fietspad komende van De Stappe naar de Mortselse Steenweg
 • Verwijderen van de hekken aan de binnenweg Nieuwelei
 • Veilige aansluiting van binnenweg van de fortstraat op de fiets-o strade.

Algemene aanbevelingen en opvolging
 • Wij vragen een regelmatig onderhoud van het wegdek en de randen van de binnenwegen.
 • Wortelopdruk bij asfalt kan vermeden worden door een goede fundering. Waar het toch optreedt, kan het afgefreesd worden.
 • Bij onverharde wegen moet uitholling en vorming van putten en modder tegengegaan worden. Er bestaan tegenwoordig gespecialiseerde aannemers voor aanleg en onderhoud van trage wegen.
 • Overhangende hagen en struiken moeten regelmatig gesnoeid worden.
 • Verlichting: we kunnen bekijken wat de mogelijkheden zijn van led-verlichting op trage wegen.
 • Aansluitingen: een aantal paaltjes en slalom-beugels mag weg; waar ze blijven staan, kan het nuttig zijn ze in een opvallende kleur te schilderen, en ook een witte streep te trekken in de langsrichting tot 10 m voor het paaltje, als "waarschuwing". De aansluitingen moeten doenbaar zijn met een fietskar. Bij de aansluiting moet het parkeerverbod afgedwongen worden, en de drempel weggewerkt.
 • De gemeente moet de signalisatie conform maken aan de wegcode.
 • Specifieke wegwijzers met fietsroutes naar bepaalde wijken kunnen nuttig zijn op een aantal belangrijke verbindingswegen