Fietsrapport Mortsel
Knelpunten
Inhoud
Wie de laatste jaren door Mortsel fietst, merkt dat er echt wel verbetering merkbaar is. Verscheidene fietspaden werden heraangelegd (vb Antwerpsestraat, Sint Benedictusstraat) of nieuwe (vb Christus Koninglaan). En ook de fietspaden na de grote werken (Statielei / Liersesteenweg) zijn (zullen) sterk verbeterd zijn. Toch zijn er nog steeds verschillende knelpunten (gevaarlijke oversteken, slecht wegdek, onduidelijkheden, etc.).

Het blijft een prioriteit om veilig in Mortsel te kunnen fietsen en daar zijn veilige en goede fietspaden echt voor nodig.
De belangrijkste knelpunten zijn reeds lang gekend. Sommige werden weggewerkt, andere (nog) niet. En spijtig genoeg komen er ook bij. Op de site van de fietsersbond staat een in te vullen formulier om knelpunten te melden. Dit werd echter weinig benut. Daarom kregen alle leden van de fietsersbond Mortsel begin dit jaar een mail met de vraag de knelpunten toch te melden en op dit formulier in te vullen. Hierop volgde toch een aantal reacties en de bijkomende knelpunten worden in kaart en tabel gezet.

Knelpunten weergeven op een grotere kaart

 

Knelpunt

Omschrijving

Voorstel Fietsersbond

1

Oversteek Molenstraat/Christus Koninglaan

Oversteek Molenstraat/Christus Koninglaan

De fietsers komende van de Christus Koninglaan die verder willen rijden langs de Jordaenslei, dienen de spoorweg over te steken en daar te wachten. Het fietspad is te smal om in twee richtingen gebruikt te worden, en de oversteek van de Molenstraat naar de Jordaenslei is lastig door het immer drukke autoverkeer. Door daar te wachten worden de fietsers in de Molenstraat ernstig gehinderd.

Maak een oversteek in het verlengde van de Christus Koninglaan zodat de fietsers de spoorweg aan de andere kant over kunnen steken en direct zonder problemen hun weg kunnen vervolgen in de Jordaenslei, of omgekeerd.

2

Kruispunt Wouwstraat/Groenstraat

Kruispunt Wouwstraat/Groenstraat

Voor de fietsers die uit de Wouwstraat komen (vanuit Hove) en die linksaf willen slaan, de Groenstraat in (richting Mortsel station Oude God), is de oversteek zeer gevaarlijk, omdat het fietspad hier abrupt stopt zonder enige signalisatie en er geen goed zicht is op het aankomende autoverkeer.

Voor de fietsers die uit de Wouwstraat komen (vanuit Mortsel Dorp) moet er rekening gehouden worden met dubbel autoverkeer, en is er geen signalisatie voorzien voor de oversteek.

Dit is een druk kruispunt gebruikt door vele schoolkinderen.

De brug verbreden om betere fietspaden aan weerszijden van de baan te kunnen aanleggen.

3

Oversteek Wouwstraat/De Stappe

Oversteek Wouwstraat/De Stappe

Er is geen oversteek van het fietspad in de Wouwstraat naar de voor autoUs afgesloten inrijweg naar de achterliggende wijk via De Stappe.

Vanuit deze woonwijk komen veel schoolkinderen met de fiets op weg naar de scholen in Hove.

Voorzie een fietsoversteek naar het fietspad van de Wouwstraat.  Fietsers kunnen dan veilig de Boechoutselei in rijden door de nieuw aangelegde oversteekplaats Boechoutselei/Wouwstraat te gebruiken.

 

4

Krijgsbaan tussen Heirbaan & Grotenhof

Krijgsbaan tussen Heirbaan & Grotenhof

Het fietspad op de Krijgsbaan (R11) tussen de Heirbaan (Massive / ingang Fort 4) en de Eggestraat is veel te smal.  Omdat autoUs ook gedeeltelijk op dit reeds smalle fietspad parkeren en omdat dit een zeer drukke baan is, is het hier onveilig en onaangenaam fietsen.

Niet wachten op de heraanleg van de R11 om prioritair dit fietspad te verbreden en te verbeteren.

5

Oversteek Leemputtelaarbaan/Deurnestraat

Oversteek Leemputtelaarbaan/Deurnestraat

Door de bocht in de Deurnestraat is de oversteek zeer onoverzichtelijk. Het fietspad is te smal om te draaien. Hier zou een uitgebouwde oversteekplaats moeten komen met voldoende signalisatie om ze aan te kondigen.

Er is reeds overleg geweest tussen de verschillende partijen en alle voorstellen werden al uitgewerkt. De eerste parkeerplaats zou worden opgeofferd als opstelstrook voor fietsers.

Deze opdracht wordt nogmaals doorgegeven aan de werf. De heraanleg van het fietspad (in beide richtingen) is voorzien.

6

Deurnestraat: gebrek aan fietsstallingen

Deurnestraat: gebrek aan fietsstallingen

Op het gedeelte van de Deurnestraat dat parallel loopt met de Lieven Gevaertstraat (en waar het fietspad overigens uitstekend is) vallen de vele fietsen op straat op. De bewoners beschikken over onvoldoende plaats om op privé terrein of binnen de fietsen te stallen.

Voorzie een fietsenstalling.

7

Kruispunt Krijgsbaan/Eggestraat

Kruispunt Krijgsbaan/Eggestraat

Het blijft rood voor de voetgangers tenzij op de drukknop wordt gedrukt, terwijl het voor de fietsers groen wordt. Dat zien de automobilisten niet, hetgeen een gevaarlijke situatie creëert.

Op het kruispunt van de Jozef Hermanslei en Vredebaan is er een gelijkaardig probleem.

Synchroniseer de signalisatie voor voetgangers en fietsers.

8

Deurnestraat: slecht fietspad

Deurnestraat: slecht fietspad

Het fietspad van de Deurnestraat tussen NMBS station Mortsel en de Ziverbeeklaan is te smal voor twee richtingen.  Gezien de snelheid van het autoverkeer creëert dit gevaarlijke situaties. Bovendien is het fietspad in zeer slechte staat met veel verzakkingen en plassen bij regenweer.

De Deurnestraat is voorzien als bovenlokale functionele fietsroute.

Het plan betreffende de heraanleg van het dubbelrichtingsfietspad in de Deurnestraat is nu beschikbaar. Het openbaar onderzoek loopt tot 16 maart 2013. Opmerkingen kan je richten aan het college van burgemeester en schepenen, Liersesteenweg 1, 2640 Mortsel.

9

Kruispunt Antwerpsestraat/Guido Gezellelaan

Kruispunt Antwerpsestraat/Guido Gezellelaan

Op het kruispunt van de Antwerpsestraat en de Guido Gezellelaan hebben automoblisten die een afdraaimaneuver maken te weinig aandacht voor overstekende fietsers en voetgangers.

Plaats bijkomende signalisatie om de autimobilsten op voetgangers en fietsers te attenderen.

10

Oversteekplaats Krijgsbaan-Heirbaan-Neerhoevelaan-Fortstraat

Oversteekplaats Krijgsbaan-Heirbaan-Neerhoevelaan-Fortstraat

Ter hoogte van de hoofdingang van Fort 4 op de Krijgsbaan kunnen fietsers de Krijgsbaan zeer moeilijk veilig oversteken.  Dit geldt zowel voor fietsers komende uit de Heirbaan (Drabstraat) die willen oversteken om via de Krijgsbaan naar de sportvelden te rijden of om via het Fort 4 naar het centrum te rijden als voor fietsers komende uit Neerhoevelaan of Fortstraat die via Heirbaan naar het natuurgebied Klein Zwitserland rijden.  Bovendien zijn de fietspaden op de Krijgsbaan te smal.  Vermits dit een belangrijke verbinding is naar de sportvelden van Mortsel is het belangrijk de veiligheid en het comfort hier aanzienlijk te verhogen.

Fietspaden op de Krijgsbaan verbreden en heraanleggen in rood asfalt.  Duidelijke oversteekplaatsen in rood asfalt aanleggen aan zowel Fortstraat als Heirbaan.

 

Fietsersbond Mortsel is zeker niet ontevreden over de samenwerking met de huidige coalitie. Problemen konden makkelijk besproken worden met de desbetreffende ambtenaren en schepenen. Toch zijn er enkele beloften gedaan die niet zijn nagekomen (fietspaden op de berm van de R11 met fietsbruggen,aanleg van fietstunnels onder spoorweg thv Waasdonckstraat en Koeisteerthofdreef) en zijn er nog steeds een aantal knelpunten (zie hierboven) waaraan gewerkt moet worden. Wij hopen dat fietsbeleid in Mortsel (wat de uitslag van de verkiezing ook mogen zijn) steeds prioritair behandeld wordt zodat de fiets een veilig vervoersmiddel in Mortsel kan zijn.